Tin buồn

Tin buồn
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Bố, ông, cụ chúng tôi là cụ Đặng Văn Luân (tức Nguyễn Bá Liên) đã từ trần hồi 23h55 ngày 19/8/2019.

TIN BUỒN

TIN BUỒN
(PLO) - Báo Tài nguyên và Môi trường cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: