Từ khóa: #công trình tổ hợp Nguyễn Hưng

Hà Tĩnh kết luận về công trình tổ hợp Nguyễn Hưng

Khu đất xây khách sạn của Cty Nguyễn Hưng vẫn đang kinh doanh sắt, thép.
(PLVN) - Không chỉ thực hiện dự án chậm trễ, Công ty CP Nguyễn Hưng ở TP.Hà Tĩnh đưa các hạng mục đã xây dựng vào sử dụng không đúng với mục tiêu của dự án đặt ra. Công ty này thiếu tinh thần hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án.