Từ khóa: #công nghiệp giải trí

Làm gì để công nghiệp giải trí Việt ngày càng chuyên nghiệp?

“Mắt biếc” - một trong những bộ phim thành công về cả doanh thu và tính nghệ thuật của thị trường điện ảnh trong nước.
(PLVN) - Ngành giải trí Việt Nam hiện nay đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức. Để công nghiệp giải trí Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hóa và bắt kịp các nước phát triển, cần phải có nhiều nỗ lực và một hành trình dài hơi.