Công an Bạc Liêu chủ động làm tốt công tác dân vận

Công an Bạc Liêu chủ động làm tốt công tác dân vận
(PLVN) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an nhân dân phải biết dựa vào dân, khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thắng lợi nhiều, giúp đỡ ta ít thì thắng lợi ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”, trong những năm qua, Công an toàn tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật công tác Dân vận. Góp phần tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.