“Dù ai đi ngược về xuôi...”

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3”.
(PLVN) -  “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3”- câu ca dao trên đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác trong sự thành kính hướng tới Quốc Tổ Vua Hùng.