Từ khóa: #Chương trình OCOP

Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP trưng bày tại Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022.
(PLVN) - Sau hơn 4 năm triển khai, thực hiện Chương trình OCOP, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 236 sản phẩm OCOP, gồm: 1 sản phẩm 5 sao, 51 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 184 sản phẩm đạt hạng 3 sao.