Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 1.900 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp

Trong gói hỗ trợ giảm thuế, phí 1.900 tỷ đồng, riêng ngành hàng không là 900 nghìn tỷ đồng.
(PLVN) -Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã, đang và tiếp tục chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế... Ước tính tổng số thuế, phí, lệ phí giảm lần này là 1.900 tỷ đồng...