Cần làm rõ lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ trong lực lượng Công an

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành thảo luận.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành thảo luận.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu Luật Công an nhân dân quy định các trường hợp thực hiện tăng hạn tuổi 2 năm ngay thì sẽ không bảo đảm tính đồng bộ với lộ trình tăng tuổi đối với các trường hợp nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn theo Bộ luật Lao động và Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 2/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Cần làm rõ sự khác nhau trong lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất

Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành việc sửa đổi một số quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số ý kiến nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân, thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của Bộ luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động; khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều đại biểu tán thành với việc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9 khoản, thuộc 5/46 điều của Luật Công an nhân dân năm 2018, tập trung vào các chính sách, như hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân…

Góp ý cụ thể về nội dung sửa đổi bổ sung tại Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của công an, công nhân, hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân, ĐBQH Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) đề nghị cần có giải trình thuyết phục hơn về việc phân biệt các mức hạn tăng tuổi phục vụ khác nhau áp dụng đối với nữ công nhân công an, nữ hạ sĩ quan và sĩ quan công an nhân dân, hiện đang có 3 mức là 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Nếu xác định lao động của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan là thường xuyên, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, môi trường nặng nhọc, độc hại như được nêu tại trang 9 của báo cáo đánh giá tác động của Bộ Công an thì hạn tuổi phục vụ của nhóm đối tượng này nên được quy định thống nhất là 55 tuổi để bảo đảm tương đồng với quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đối với những vị trí có yêu cầu cần kéo dài tuổi công tác hơn nữa thì áp dụng quy định về kéo dài tuổi khi đơn vị có nhu cầu và sĩ quan có nguyện vọng phục vụ.

Về lộ trình tăng tuổi phục vụ, Đại biểu đề nghị cần quy định chung theo lộ trình tương ứng của Bộ luật Lao động như ý kiến của đại biểu đã phát biểu trước, để bảo đảm tính tương đồng, đúng như mục tiêu yêu, cầu đặt ra khi sửa đổi, bổ sung Luật này. Bởi Bộ luật Lao động và đặc biệt là Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu đã xác định lộ trình tăng tuổi đối với các trường hợp nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. Theo đó, đối với những trường hợp tăng tuổi nghỉ hưu lên 2 tuổi so với trước đây thì lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của lao động nam đến năm 2028 mới kết thúc và của lao động nữ cũng phải đến năm 2026 mới kết thúc. Do đó, nếu Luật Công an nhân dân quy định các trường hợp này thực hiện tăng hạn tuổi 2 năm ngay thì sẽ không bảo đảm tính đồng bộ.

Theo ĐBQH Quàng Thị Nguyệt (Đoàn Điện Biên), cần làm rõ vì sao lại có sự khác nhau trong lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất giữa các cấp bậc, cũng như giữa nam và nữ. Quy định như dự thảo Luật có bảo đảm tính công bằng và bình đẳng đối với đối tượng là nữ không?. Đại biểu cho rằng, chỉ nên quy định lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất là mỗi năm tăng 3 tháng tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ và xác định thời điểm tăng hạn tuổi từ ngày 1/1/2021 theo quy định của Bộ luật Lao động. Còn đối tượng cụ thể và lộ trình tăng tuổi cụ thể sẽ do Chính phủ quy định.

Cùng quan điểm này, đối với việc nâng hạng tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi, ĐBQH Đoàn Thị Lê An (Đoàn Cao Bằng) đề nghị Chính phủ có báo cáo làm rõ thêm về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội sau khi tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an và tác động về sức khỏe khi hoạt động trong môi trường lao động đặc thù là môi trường của lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm

Thể hiện sự động viên, biểu dương, chăm sóc rất kịp thời với lực lượng Công an nhân dân

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung; đồng thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã được xây dựng. Hồ sơ dự án Luật được xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương, đã được Chính phủ thống nhất thông qua.

Qua thảo luận tại tổ và hội trường, Bộ trưởng nhận thấy, các ĐBQH đã phát biểu một số vấn đề cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến góp ý về quy định Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với trường hợp không đủ 3 năm công tác; ý kiến đề nghị bổ sung các quy định cụ thể mang tính nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước niên hạn ngay trong Luật hoặc giao cho Chính phủ quy định.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các ý kiến góp phần hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây không chỉ là sự chỉ đạo, sự quan tâm mà còn là sự động viên, biểu dương và chăm sóc rất kịp thời của Quốc hội cũng như các vị đại biểu Quốc hội đối với lực lượng Công an nhân dân. Các ý kiến sẽ được cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan chức năng Quốc hội tổng hợp, tiếp thu, giải trình để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đọc thêm

Củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov. (Ảnh: Doãn Tấn)
(PLVN) - Sáng 25/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bulgaria. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Hình ảnh đẹp của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei

Đại tá Nguyễn Việt Hưng (bên phải) tặng Quyền Trưởng Phái bộ tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(PLVN) - Sau hai tháng tham gia gìn giữ hòa bình (GGHB) tại phái bộ UNISFA, Abyei, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

'Không lơ là, chủ quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn TP Hải Phòng'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa Cảng Nam Hải Đình Vũ.
(PLVN) - Chiều 25/9, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 389 làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2023 tại Cục Hải quan thành phố.

Thành phố Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.
(PLVN) - HĐND TP Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Gìn giữ vun đắp cho tình hữu nghị anh em và hợp tác đặc biệt Việt Nam – Cuba

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn Đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba nhân dịp thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 – 9/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
(PLVN) -  Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 17 giờ 45 phút ngày 23/9 (giờ thủ đô Sofia - tức 21h45 giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov.

Nghị quyết số 24-NQ/TW về biến đổi khí hậu: Một thập kỷ hoàn thiện hành lang pháp lý

 Là một quốc gia nông nghiệp, chủ động ứng phó với BĐKH là một trong những quyết sách lớn của đất nước. (Nguồn: Laurent Weyl/The Conversation)
(PLVN) -Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành ngày 03/6/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XI trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết đã đề ra những quyết sách lớn trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta.

Phát triển du lịch Sa Pa văn minh, thân thiện và bền vững.

Phát triển du lịch Sa Pa văn minh, thân thiện và bền vững.
(PLVN) - Tối 23/9, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách đến từ mọi miền tổ quốc.

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm Đà Nẵng, Hội An

Hoàng Thái tử và Công nương tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).
(PLVN) -  Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/09/1973 - 21/09/2023), Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko đã đến thăm TP Đà Nẵng và phố cổ Hội An (Quảng Nam).