Nghệ An: Chưa nghiêm túc xử lý cán bộ sau thanh tra

Sở Xây dựng Nghệ An, một trong những đơn vị có các cá nhân vi phạm
(PLVN) - Kết luận thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ tình trạng các sở ngành, UBND cấp huyện còn gây khó khăn cho nhà đầu tư dẫn đến chậm tiến độ các dự án. Tuy nhiên, những vi phạm này của cán bộ chỉ được các đơn vị đề nghị kiểm điểm mà không có hình thức kỷ luật nào.

Gỡ “vướng” cho doanh nghiệp trong thủ tục hải quan

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP
(PLO) - Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng sẽ bổ sung một số quy định mới hoặc sửa đổi những quy định còn bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan 2014.