Phải xử lý hết sức có trách nhiệm vướng mắc về TTHC

(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính (TTHC) một cách hết sức có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà phải xử lý vướng mắc về TTHC một cách hết sức có trách nhiệm - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tinh thần trên được Phó Thủ tướng quán triệt tại Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, diễn ra tại Hà Nội sáng 26/2.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và hiệp hội doanh nghiệp là thành viên của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn.

Đây là lần đầu tiên phiên họp của Tổ công tác có sự tham dự của các thành viên Hội đồng tư vấn để trao đổi, chia sẻ thông tin, tăng cường phối hợp giữa Tổ công tác và Hội đồng.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch.

Hội đồng có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

Hội đồng có 4 ban công tác gồm: Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, TTHC (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC (Ban II) do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) do Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin làm Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tổ công tác xử lý 130 kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, mặc dù mới được thành lập và với cách làm mới trong đó nêu cao trách nhiệm của từng thành viên, Tổ công tác đã phát huy vai trò và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và 19 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về cải cách TTHC, cũng như chấn chỉnh việc ban hành một số quy định không phù hợp, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tổ công tác đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỉ lệ 89,3%.

Hội đồng tư vấn cũng đã được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả. Trong năm qua, Hội đồng tư vấn đã xây dựng, công bố nhiều báo cáo liên quan đến cải cách TTHC và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều khuyến nghị để gửi các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Cũng theo báo cáo, đến nay, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC đã đạt được những kết quả nổi bật như hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 TTHC theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa, 156/699 TTHC được phân cấp giải quyết.

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục TTHC nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cung cấp hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến

Việc đổi mới thực hiện, giải quyết TTHC được chú trọng, đến nay có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt 37,4%, tăng 3,7 lần so với năm 2022.

Tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022.

Tại phiên họp, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước nêu một số bất cập, vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu tại chỗ, bảo hiểm xã hội, lãi suất các khoản vay cũ, bảo vệ môi trường, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa….

Đại diễn lãnh đạo các bộ, ngành ghi nhận, phản hồi về những bất cập, vướng mắc nêu trên; đề xuất một số giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của Tổ công tác.

Ra mắt Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Không chỉ ghi nhận mà phải tích cực xem xét, xử lý

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, còn vướng nhiều thứ, còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm, bởi nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Theo Phó Thủ tướng, còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào luật chơi chung của thế giới.

Bên cạnh đó, còn có sự "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ TTHC nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ "ghi nhận" phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Đối với TTHC trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo…, phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó, bởi nếu than khó, chắc chắn sẽ thất bại chứ chưa nói đến phát triển.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả hình thức đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh một cách hết sức có trách nhiệm, trước hết là thông tin, phản ánh, đề xuất từ Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Đối với Hội đồng tư vấn, Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên của Hội đồng chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác.

Thường trực Tổ công tác và Thường trực Hội đồng phối hợp tham mưa danh mục nhiệm vụ các bộ, ngành phải triển khai với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Phó Thủ tướng cũng nhất trí về nguyên tắc cần có những cuộc họp chuyên đề cải cách TTHC trong những lĩnh vực cụ thể như thương mại điện tử, bảo hiểm, thuế… để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC./.

Đọc thêm

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba
(PLVN) - Tối 17/4/2024, tại Khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3-2024.

Cải cách thể chế: Đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023 là năm thứ 12 liên tiếp Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh. (Nguồn ảnh: Chinhphu.vn).
(PLVN) - Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ - đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức sáng 17/4.

Tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy.
(PLVN) - Hôm qua (17/4), tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP).

Hội đồng nhân dân các TP trực thuộc trung ương: Phát huy tốt vai trò giám sát trong thực hiện thí điểm chính quyền đô thị

Quang cảnh một kỳ họp của HĐND TP Hà Nội. (Ảnh laodongthudo.vn)
(PLVN) - Thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại một số TP trực thuộc Trung ương là chủ trương đúng đắn, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành trước đây, khai thác lợi thế để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, HĐND, đại biểu HĐND các địa phương này đã phát huy tốt vai trò giám sát của cơ quan dân cử, bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương đạt hiệu quả, minh bạch và trung thực.

Bộ trưởng Bộ Công an viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82

Đại tướng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Dũng Tiến)
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 17/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên: Rà soát để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Ngày 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, trong đó có Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các luật khác trong lĩnh vực tư pháp.

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ "dù bom đạn xương tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân" để góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "một dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử, sau 70 năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Tên của các anh, các chị đã thành tên non sông, đất nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quang Vinh.
(PLVN) -Sau 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa xác định được thông tin, danh tính. Máu xương của các anh, các chị đã hóa vào lòng đất thiêng Tây Bắc, Điện Biên để hôm nay đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Sáng 17/4, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Khẳng định dự án Luật đủ điều kiện trình QH tại Kỳ họp thứ 7 tới, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kỳ vọng dự án Luật khi được thông qua sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình chính sách TP Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Phăng và xã Pá Khoang (TP Điện Biên Phủ).