Trang 7 báo xuân

Các Bộ trưởng nói về tái cấu trúc kinh tế…

Không còn nghi ngờ gì nữa khi năm 2012 được xem là năm  khởi đầu cho công cuộc tái cấu trúc đầy quyết liệt. Chưa bao giờ chúng ta lại chứng kiến một sự đồng thuận mạnh mẽ, rộng rãi đến như vậy. Hãy nghe họ nói và kỳ vọng…

Không còn nghi ngờ gì nữa khi năm 2012 được xem là năm  khởi đầu cho công cuộc tái cấu trúc đầy quyết liệt. Chưa bao giờ chúng ta lại chứng kiến một sự đồng thuận mạnh mẽ, rộng rãi đến như vậy. Hãy nghe họ nói và kỳ vọng…

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Tái cấu trúc đồng bộ với các chính sách tài khóa, tiền tệ đúng đắn…

fhdrg
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh

Chính phủ Việt Nam đã quyết định sẽ tập trung nguồn lưc đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế. Trước mắt, trong năm 2012 tập trung vào 3 lĩnh vực: Cơ cấu lại đầu tư trọng tâm là đầu tư công: Cơ cấu lại DN, trọng tâm là DNNN; Cơ cấu lại thị trường tài chính trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại.

Cả 3 nội dung tái cấu trúc trên phải thực hiện đồng bộ với các chính sách tài khóa tiền tệ đúng đắn cùng với việc thực hiện 3 khâu đột phá là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập mới môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng tâm là các công trình trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, ứng phó  biến đổi khí hậu, điện, hạ tầng đô thị…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Tái cấu trúc phải làm cho DNNN mạnh hơn…

edg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ

Xuyên suốt quá trình cải cách, đổi mới DNNN từ trước đến nay và nhiệm vụ tái cấu trúc DNNN hiện nay mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước, cần phải quán triệt sáu quan điểm chính: Thứ nhất, chức năng của Nhà nước là điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua sử dụng các công cụ điều tiết trong đó có công cụ quan trọng là DNNN:

Thứ hai, tái cấu trúc không phải là hạn chế, làm giảm vai trò mà phải làm cho DNNN mạnh hơn, thực sự trở thành nòng cốt của kinh tế nhà nước, góp phần để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Quá trình tái cấu trúc phải quán triệt thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng.

Thứ ba, tái cấu trúc DNNN phải thực hiện trên cả phương diện vĩ mô và vi mô;

Thứ tư, thực hiện tái cấu trúc DNNN trên 5 phương diện chủ yếu là ngành nghề, tài chính, quản trị DN, quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật. Đồng thời, thực hiện tái cấu trúc theo thực thể. Kiên quyết thực hiện tái cấu trúc DNNN theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, không phân biệt cấp, cơ quan quản lý theo nguyên tắc giảm về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Thứ năm, đổi mới triệt để hệ thống nông, lâm trường quốc doanh; Thứ sáu, kiên định mục tiêu mềm dẻo trong hình thức và phương thức tổ chức thực hiện, không tuyệt đối hóa, duy ý chí, không sử dụng mệnh lệnh hành chính trong quá trình tái cấu trúc trong bán, giải thể, sáp nhập, phá sản và thành lập mới DNNN…

…VÀ KỲ VỌNG

* PGS.TS Hoàng Trần Hậu, Phó Giám đốc Học viện Tài chính:

- Tái cấu trúc để tạo ra hệ thống mới tốt hơn chứ không phải là sự “khai tử” đối với DNNN. Việc này sẽ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến  tư tưởng, nhận thức, lợi ích của rất nhiều chủ thể trong đó có cản nhóm lợi ích nhưng sẽ là một cuộc cách mạng, tạo ra sự đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế dất nước nếu Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành và DN quyết tâm thực hiện triệt để, trong đó sự quyết tâm của Chính phủ là then chốt…

* PGS.TS TRần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam:

- Một chương trình tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ, triệt để đang được thiết kế dưới áp lực gay gắt của thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế. Đó sẽ là một chương trình mang tính tổng thể, hệ thống với những “tọa độ đột phá” mạnh. Nếu chương trình này được thực thi một cách mạnh mẽ và nhất quán sẽ mở ra cơ hội lớn cho một giai đoạn bứt phá và bùng nổ phát triển mới của Việt Nam…

T. LAN – L. LAN – H.THẮNG (thực hiện)
 

Cùng chuyên mục
UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

- Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. -

Đọc thêm

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.
(PLVN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu

Hà Nội đề cao việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV
(PLVN) - Chiều nay (10/6), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.