Từ khóa: #Bổ nhiệm 2 Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam