Bình Định: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn

Bình Định: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh năm 2022; chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai, xây dựng Chương trình, Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện rộng khắp, thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật đã chuyển biến tích cực.

Bình Định: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn cũng cho biết thêm: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cũng được triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong năm, tỉnh đã ban hành 168 VBQPPL của HĐND, UBND; Sở Tư pháp tham gia góp ý 175 dự thảo VBQPPL; thẩm định 161 dự thảo VBQPPL.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện tự kiểm tra 96 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 50/50 VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản đều đảm bảo về nội dung, hình thức và thẩm quyền ban hành. Sở Tư pháp cũng đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 12 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 49 quyết định.

Ngoài ra, công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng và triển khai thường xuyên; công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh về cơ sở pháp lý đối với một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Bước sang năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác xây dựng văn bản năm 2023 đồng thời tham gia góp ý, thẩm định kịp thời các VBQPPL do các cấp, các ngành đề nghị trên địa bàn. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL (sau khi Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn).

Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy công chức, viên chức các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức. Quan tâm chỉ đạo giải quyết công tác tư pháp địa phương; tập trung phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong hoạt động của ngành, nhất là ở cấp cơ sở nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng.

Đặc biệt, bám sát kế hoạch, linh hoạt trong từng việc cụ thể; lấy hiệu quả tác động kinh tế - xã hội trên địa bàn làm thước đo đánh giá chất lượng công tác tư pháp, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Tăng cường công tác thanh tra hành chính; tiến hành thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc tiêu cực liên quan đến công chức, viên chức, người lao động.

Hướng tới tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, ứng dụng có hiệu quả Văn phòng điện tử tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ngoài việc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu ngành Tư pháp tập trung đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; tích cực đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật, bảo đảm 100% văn bản được phát hiện qua kiểm tra được xử lý theo quy định.

Thực hiện tốt công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp (nhất là lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi) cũng như công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bình Định: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Qua đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc tuyển chọn đủ cán bộ cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, nhất là cấp xã, cấp huyện. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, tiến tới đạt chuẩn theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, trước hết là cán bộ có chức danh tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền Tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công minh, bảo vệ công lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Dịp này, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã trao 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp; 01 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể thuộc Sở Tư pháp nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể, 06 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bình Định: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn ảnh 3

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho các cá nhân. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

Ngoài ra, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn đã phát động phong trào thi đua năm 2023 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Đọc thêm

Quảng Bình: Xây dựng ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của người dân về khiếu nại, tố cáo

Công an TP. Đồng Hới hướng đến đến mục tiêu, xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của nhân dân.
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số địa phương lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của người dân, các phần tử xấu đã lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tiến hành khiếu kiện không đúng nơi quy định, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến ANTT.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
(PLVN) -  Trong 10 năm qua, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khuôn khổ pháp lý đưa công tác này hoạt động và phát triển ổn định, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên mang Tết đến với người nghèo

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) chia sẻ khó khăn với bà con, chúc bà con đón năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, vui tươi, đầm ấm.
(PLVN) - Chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (Báo PLVN)  tổ chức thường xuyên. Năm nay, việc làm mang nhiều ý nghĩa này được tiếp nối bằng Chương trình “Xuân yêu thương” nhân dịp chào mừng năm mới 2023.

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí
(PLVN) - Với tâm nguyện nỗ lực hết mình cho sự nghiệp báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, phục vụ độc giả, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết được đánh giá cao, nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Năm 2022 cũng là năm các phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng.

Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu trong 37 thủ tục đăng ký hộ tịch

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực
(PLVN) -Từ ngày 1-1-2023, theo quy định của Luật cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực. Vậy người dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được tiến hành ra sao?. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thông tin liên quan đến vấn đề này.