Báo Cứu quốc số đặc biệt về “Chiến thắng Điện Biên Phủ''

Báo Cứu quốc số đặc biệt về “Chiến thắng Điện Biên Phủ''
(PLVN) - Ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, Báo Cứu quốc ra số đặc biệt chỉ vỏn vẹn 2 trang, nổi bật là dòng chữ "Chiến thắng Điện Biên Phủ''. Chỉ với 2 trang nhưng Báo Cứu quốc đã tiếp thêm tinh thần yêu nước cháy bỏng và khao khát giành độc lập dân tộc từ Việt Nam ta.