Đề xuất niêm yết bản kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên tại nhà sinh hoạt cộng đồng

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng. (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu Chính phủ bổ sung nội dung công khai bản kê khai tài sản hàng năm của cán bộ, đảng viên phải được niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố để người dân giám sát.