Cho những lời hồi đáp

Cho những lời hồi đáp
(PLVN) -  “Tháng tư về, có những chân trời xanh thế”… Tháng tư mang theo bao miên man của gió, của nắng đầu hè ùa đến một ngày bất chợt. Như thánh xuân gọi về, nhắc nhở mùa thi, mùa tràn mộng ước tươi đẹp…