Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phố

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều qua (10/4), tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban với BHXH 5 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN gồm: Công tác thu, phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài sản, hành chính; tăng cường thực hiện, quản lý dữ liệu; đảm bảo an toàn thông tin mạng trong toàn Ngành…

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, Giám đốc BHXH 5 tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể về việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam thời gian qua, tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và có các đề xuất cụ thể để tháo gỡ, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Báo cáo của lãnh đạo BHXH các địa phương cho biết, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, thời gian qua, Đảng ủy, BHXH các tỉnh, thành phố đã kịp thời quán triệt, thực hiện, ban hành các Nghị quyết chuyên đề; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố đã báo cáo cụ thể về công tác thu, phát triển người tham gia trong 3 tháng đầu năm; phối hợp thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; công tác thanh tra, kiểm tra; chuyển đổi số; giải quyết chế độ chính sách, đẩy mạnh chi trả các chế độ không dùng tiền mặt…

Tuy nhiên, BHXH 5 địa phương cũng cho biết đều đang gặp không ít khó khăn trong công tác thu, phát triển người tham gia, xử lý chậm đóng; hệ thống phần mềm của Ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, nhưng một số phần mềm cần tiếp tục được nâng cấp, bổ sung; BHXH cấp quận, huyện đang thiếu cán bộ về CNTT…

Do đó, các địa phương đề nghị, BHXH Việt Nam cần tiếp tục có các hướng dẫn cụ thể hơn nữa nhất là trong quyết toán, giải quyết các chi phí tồn đọng trong khám chữa bệnh BHYT; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro; nâng cao chất lượng các phần mềm…

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm CNTT, Trung tâm Truyền thông đã có ý kiến, tham mưu cho Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong công tác chỉ đạo thời gian tới. Các đơn vị đánh giá, qua theo dõi, thời gian qua, các địa phương đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo trong phát triển người tham gia, thu số tiền chậm đóng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, công tác truyền thông trong lĩnh vực BHXH, BHYT…

Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ chậm đóng vẫn còn cao; chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trên địa bàn còn yếu; hoạt động của tổ chức dịch vụ thu đạt hiệu quả chưa cao, nhất là trong phát triển người tham gia mới, số điểm thu, nhân viên thu đang giảm; việc rà soát dữ liệu thuế, tổ chức hội nghị khách hàng cần tiếp tục được tăng cường, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam…BHXH các địa phương cần tham mưu để đưa chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn; đồng thời cũng tham mưu để kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu…

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã giải đáp ý kiến của BHXH các địa phương về một số vấn đề liên quan đến chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; quy chế tài chính; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, phần mềm nghiệp vụ để phòng tránh rủi ro; đồng thời yêu cầu lãnh đạo BHXH các địa phương tăng cường giải pháp nâng cao đạo đức công vụ và ý thức tuân thủ quy trình của CCVC, người lao động trong đơn vị.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai, tổ chức, vận dụng thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Các Nghị quyết đã đi vào hoạt động của Ngành, góp phần quan trọng để toàn Ngành hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về những tồn tại cần khắc phục thời gian gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đánh giá để hoàn thiện các quy trình, thể chế kết hợp với ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả, phòng tránh rủi ro.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đề nghị, Ban Thực hiện Chính sách BHYT chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo, trình Ban cán sự Đảng ban hành Nghị quyết về tăng cường quản lý quỹ BHYT; Trung tâm CNTT khẩn trương hoàn thành các tính năng phần mềm để phục vụ quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; BHXH các tỉnh thường xuyên phân tích số liệu để kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh các chi phí, dấu hiệu bất thường trong công tác khám chữa bệnh BHYT…

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá cao các kết quả BHXH các địa phương trong triển khai các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số. Dữ liệu của Ngành đã được xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Chu Mạnh Sinh đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật để nguồn dữ liệu này luôn “đúng đủ sạch sống”; đồng thời tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt người tham gia.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, thời gian qua, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời định hướng, bám sát các hoạt động của Ngành. Các Vụ, ban, BHXH các địa phương đã quyết liệt triển khai, toàn diện, nghiêm túc các Nghị quyết này, góp phần để toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh nhiều khó khăn. Trong quá trình triển khai các Nghị quyết không thể tránh khỏi những vướng mắc, phát sinh từ thực tế, vì vậy đề nghị các đơn vị chuyên môn sẽ tổng hợp trình Ban cán sự Đảng để nghiên cứu, thảo luận, cần thiết bổ sung, ban hành các chỉ đạo mới.

Về công tác thu, phát triển người tham gia, ông cũng đề nghị, tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt nghiêm túc, toàn diện hơn nữa Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam; đi kèm kiểm tra, giám sát. Về quản lý quỹ BHYT, các đơn vị nghiên cứu để tham mưu Ban Cán sự Đảng sớm ban hành Nghị quyết trong thời gian tới; tăng cường giao ban, báo cáo các vấn đề phát sinh để kịp thời đánh giá, giải quyết. Công tác cán bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác ngày càng chuyên sâu…

Tin cùng chuyên mục

BHXH Đồng Nai thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân tỏng vụ nổ lò hơi.

Quyền lợi BHXH, BHYT của người tham gia, thụ hưởng luôn được đảm bảo kịp thời

(PLVN) - Quyền lợi BHXH, BHYT của người tham gia, thụ hưởng luôn được đảm bảo kịp thời 4 tháng đầu năm 2024, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết: 20.902 người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp h ằ ng tháng, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2023 . Theo đó, trong mọi trường hợp, quyền lợi BHXH, BHYT của người tham gia, thụ hưởng chính sách luôn được đảm bảo kịp thời.

Đọc thêm

Mang thai hộ: Bất cập từ luật có cản trở khát khao làm cha mẹ?

Bất cập từ quy định pháp luật về mang thai hộ có cản trở khát khao làm cha mẹ? (Ảnh minh họa - Nguồn: TVPL)
(PLVN) - Để bảo đảm tính nhân văn, tính nhân đạo của việc mang thai hộ cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp đối với các chủ thể trong mối quan hệ này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã chế định hóa vấn đề mang thai hộ trong nội dung luật. Có hiệu lực từ 1/1/2015, sau gần 10 năm luật có hiệu lực, thực tiễn cho thấy, để mục đích tốt đẹp của việc mang thai hộ đạt hiệu quả cao hơn vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện luật.

Truyền thống và hiện đại

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Trong dự thảo Luật Nhà giáo mà Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến góp ý, một nội dung rất mới, thu hút sự chú ý góp ý của mọi người là quy định về chứng chỉ hành nghề với nhà giáo (CCHNNG).

Nắng nóng dài ngày ở Trung Bộ

Ảnh minh họa: Ngọc Nga
(PLVN) - Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngày mai, 27/5, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Trung Bộ và Nam Bộ, trong khi đó tại Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Phà ra đảo Cát Bà bị sự cố ngập nước

Phà HP-2735 bị sự cố nước tràn ngập khoang
(PLVN) - Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng cho biết, khoảng 11h30 ngày 26/5, tại bến phà Đồng Bài xảy ra sự cố nước tràn ngập khoang mũi phà HP-2735. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên phà không có người và phương tiện.

Cần xác lập mức lương tối thiểu thỏa đáng để tăng năng suất lao động

TS. Phạm Thu Lan, Viện Công nhân - Công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Ảnh: VGP).
(PLVN) -  Theo TS. Phạm Thu Lan, Viện Công nhân - Công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mọi người lao động (NLĐ) đều quan tâm tới tiền lương và chính sách phúc lợi, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Vì vậy, để tăng năng suất lao động từ yếu tố lao động cần xác lập mức lương tối thiểu thỏa đáng; tăng độ bao phủ BHXH; chính sách phúc lợi (nhà ở, trường học, bệnh viện...) tới NLĐ.

Đừng bỏ tiền triệu mua 'cực hình' cho con

Các phụ huynh cần chọn cho con những khóa học kỹ năng hè uy tín. (Ảnh: H.L).
(PLVN) - Với mong muốn các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú, nhiều phụ huynh đã bắt đầu tìm kiếm, đăng ký cho con em các lớp rèn luyện kỹ năng dịp hè. Trước tình trạng các cơ sở dạy kỹ năng sống mùa hè “mọc như nấm sau mưa” khiến nhiều cha mẹ hoang mang không biết chọn gì cho con học và chất lượng khóa học đó ra sao.

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi công dân Việt Nam hãy hành động để đảm bảo môi trường không khói thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi công dân Việt Nam hãy hành động để đảm bảo môi trường không khói thuốc
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: "Tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể và mọi công dân Việt Nam hãy vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng hãy tiếp tục có những hành động thiết thực để đảm bảo môi trường không khói thuốc lá, thực thi nghiêm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá".

Hiểm họa rình rập các em nhỏ mùa hè

Những con sông, kênh nước mang nguy cơ đuối nước rất cao ở trẻ nhỏ. (Ảnh: congly.vn).
(PLVN) - Mùa hè đã đến cũng là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí lên ngôi, đặc biệt hoạt động liên quan đến bơi lội rất được yêu thích. Tuy nhiên, song song với nhu cầu trên là nỗi lo thường trực về những mối nguy hiểm luôn đe dọa, rình rập sức khỏe và tính mạng khi phổ biến, giáo dục, kỹ năng bơi lội an toàn tại Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Tử tế với thiên nhiên là tử tế với chính mình

Bà mẹ một con Gemma đã bật khóc trước những hành động thể hiện tình thương của con đười ươi. (Ảnh cắt từ clip)
(PLVN) - Trong suốt một thời gian dài của thời kỳ bùng nổ công nghệ, con người mải miết trượt dài trên các công cuộc đổi mới, náu mình trong những môi trường nhân tạo mà quay lưng lại với tự nhiên. Chúng ta dường như chỉ xem tự nhiên như một cái “mỏ” để khai thác mà hoàn toàn quên đi rằng thiên nhiên cũng như con người, cần được đối xử với sự tôn trọng và săn sóc.

Mùa hè, giảm áp lực thi cử cách nào?

Mùa hè cũng là mùa áp lực thi cử của những học sinh cuối cấp. (Ảnh trong bài: Anh Nhi)
(PLVN) - Khác với phần lớn học sinh đang háo hức chào đón kỳ nghỉ hè, đối với những học sinh cuối cấp, ngày bế giảng đến gần là lúc áp lực kỳ thi chuyển cấp, thi THPT quốc gia ngày càng tăng cao.

An toàn thực phẩm trong mùa nóng nực

Người dân nên lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn. (Ảnh: NLĐ)
(PLVN) - Ngộ độc, mất an toàn thực phẩm, thực phẩm ôi thiu, nhiễm vi sinh vật… là những nỗi lo thường nhật của người dân về an toàn thực phẩm, nhất là trong mùa nắng nóng. Xác định đây là vấn đề có tầm quan trọng với sức khỏe của người dân cả nước, mỗi độ vào hè, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm luôn được quan tâm.

Nắng nóng có khả năng nhiều hơn, gay gắt hơn trong năm 2024

Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang tặng nước cho bà con huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông. (Ảnh: PV)
(PLVN) -  Theo dự báo, nắng nóng duy trì khu vực phía Bắc đến tháng 7. Khu vực tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm tháng 6, 7. Các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8...

Đừng bắt con em phải tham dự 'học kỳ thứ 3'

Học sinh nên được thư giãn, nghỉ ngơi và vui chơi lành mạnh trong mùa hè. (Ảnh minh họa - Nguồn: LuatVietNam)
(PLVN) - Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian học sinh mong chờ để được nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, ba tháng hè khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng con cái sẽ sa vào các thú vui không lành mạnh. Vì vậy, hiện nay, nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho con liên tiếp tham dự những khóa học hè, học thêm...

Vì đâu giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh viết đơn theo mẫu?

Vì đâu giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh viết đơn theo mẫu?
(PLVN) - Đến hẹn lại lên, không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương có phản ánh về việc học sinh sức học không tốt được giáo viên chủ nhiệm “tư vấn” không tham gia vào kỳ thi lớp 10 vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của thầy cô và nhà trường lại được dư luận, phụ huynh nhắc đến…