Người khuyết tật được miễn, giảm học phí

Thứ Tư, 14/12/2011 06:25 GMT+7

Nếu được thông qua, dự kiến từ 1/1/2012, chính sách về giảm học phí đối với người khuyết tật sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó người khuyết tật được giảm học phí từ 30- 70%...

Nếu được thông qua, dự kiến từ 1/1/2012, chính sách về giảm học phí đối với người khuyết tật sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó người khuyết tật được giảm học phí từ 30- 70%.

Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật, áp dụng đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Theo dự thảo, độ tuổi nhập học của người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hoà nhập được phép cao hơn so với độ tuổi quy định tối đa là 3 tuổi. Trường hợp độ tuổi nhập học của người khuyết tật nhiều hơn 3 tuổi do Hiệu trưởng quyết định.

Việc đánh giá kết quả học tập của người khuyết tật được quy định theo phương thức giáo dục hoà nhập. Theo đó, người khuyết tật có khả năng đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí của người học khác nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu. Nếu người khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên kết quả học tập của môn học thay thế và sự tiến bộ của người khuyết tật.

Ưu tiên trong tuyển sinh

Dự thảo quy định, người khuyết tật được ưu tiên nhập học ở cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngoài địa bàn cư trú. Ngoài ra còn được ưu tiên tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Cụ thể, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của người khuyết tật, kết quả học tập ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng quyết định nhận vào học đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo hình thức xét tuyển.

Thí sinh là người khuyết tật nhẹ dự thi vào các cơ sở giáo dục có tổ chức thi tuyển được cộng thêm 1,5 điểm vào điểm ưu tiên ở mức cao nhất.

Người khuyết tật học tập theo chương trình quy định chung đã được điều chỉnh phù hợp với khả năng và nhu cầu. Căn cứ vào khả năng, hoàn cảnh của người khuyết tật, tư vấn của hội đồng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng quyết định miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của người học không thể đáp ứng.

Được miễn, giảm học phí

Cũng theo dự thảo Thông tư, đối với người khuyết tật có khó khăn về kinh tế học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập sẽ được miễn học phí. Bên cạnh đó, những người khuyết tật kể trên còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập với mức 100.000 đồng/người/tháng (có thể thay bằng 15% mức lương tối thiểu chung theo quy định của nhà nước) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học đối với người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, và không quá 10 tháng/năm học đối với người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Đối với người khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập sẽ được giảm học phí với các mức: giảm 70% học phí cho người khuyết tật đặc biệt nặng; 50% cho người khuyết tật nặng; 30% cho người khuyết tật nhẹ.

Người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập còn được hưởng 100% mức học bổng chính sách áp dụng đối với người tàn tật, khuyết tật; mức 50% được áp dụng đối với người khuyết tật nhẹ.    

Đông Quang
 

Tin liên quan

Các tin khác