Luật Luật sư

Thứ Ba, 1/6/2010 15:29 GMT+7

  LUẬT

LUẬT SƯ

                                 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác