Yên Bái quyết tâm thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân hạnh phúc hơn

(PLVN) - Sáng nay (23/9), Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 325 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 57.600 đảng viên của Đảng bộ.
Yên Bái quyết tâm thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân hạnh phúc hơn

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 22 đến hết ngày 24/9/2020) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với gần 400 đại biểu tham dự với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Chủ đề của Đại hội được xác định là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”. 

Đại hội sẽ tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành mới để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, bầu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quan tâm đến sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân

Dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020. 

Yên Bái quyết tâm thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân hạnh phúc hơn ảnh 1
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, những kết quả đã đạt được có ý nghĩa quan trọng, cần khẳng định nhằm tăng thêm niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Định hướng những giải pháp trọng tâm trong chiến lược của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu tại Đại hội "cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với thực tế, phấn đấu thực hiện cho bằng được mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025; nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030".

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

Yên Bái quyết tâm thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân hạnh phúc hơn ảnh 2
Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía bắc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân câc dân tộc Yên Bái đã đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Kinh tế Yên Bái tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Yên Bái với vai trò, vị thế là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Yên Bái đã có trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp.

Tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cải cách hành chính tiến bộ vượt bậc, môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo được cải thiện rõ nét; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt nổi trội, quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa và con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng và ngày càng hiệu quả. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và có nhiều tiến bộ mới trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và niềm tin, đồng thuận trong nhân dân; tạo thế và lực mới cho hướng phát triển đầy triển vọng tốt đẹp tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội

Thông tin cho báo chí trước thềm Đại hội, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: Nhiệm kỳ trước, Yên Bái đưa ra mục tiêu, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nhiệm kỳ này, tỉnh đặt mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Như vậy, từ mục tiêu phấn đấu những năm trước, nhiệm kỳ này, Đảng bộ Yên Bái xác định quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân cũng sẽ hạnh phúc hơn.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Đại hội đảng bộ các cấp được chuẩn bị công phu, bảo đảm đầy đủ nội dung, quy trình theo quy định và tuyệt đối an toàn. Chất lượng nhiều mặt được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, nhất là văn kiện, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động và các tham luận đại hội. Các đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, đổi mới với khí thế sôi nổi, thực sự là ngày hội của đảng viên và nhân dân.

Đến ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở (498/498 chi, đảng bộ cơ sở và 2.604/2.604 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); đến ngày 22/7/2020, đã tổ chức thành công 12/12 đại hộ đảng bộ cấp trên cơ sở (là một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước).

Yên Bái quyết tâm thành tỉnh phát triển khá ở khu vực, để người dân hạnh phúc hơn ảnh 3
 Các đại biểu thông qua chương trình, nội dung Đại hội tại phiên trù bị chiều 22/9/2020.

Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước và vượt yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW ; đặc biệt, là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia trong cùng một cấp ủy, đồng thời đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao (08 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối; 03 đồng chí đạt trên 99%); bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, đặc biệt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt cao so với yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW (tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 19,1%; cán bộ nữ đạt 20,6%; cán bộ dân tộc thiểu số đạt trên 32%).

Sau đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt; ban hành kịp thời nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, các văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã được chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công phu, khoa học.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái không bầu trực tiếp Bí thư

Trước đó, tại buổi họp báo về Đại hội, trả lời VNN liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, bầu cử cũng như dự kiến cơ cấu nhân sự khóa mới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, việc bầu Bí thư Tỉnh ủy thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, nên không bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.  

Còn về nhân sự tái cử, ông Tuấn cho hay, tất cả cấp ủy đương nhiệm dựa các tiêu chuẩn chức danh sẽ được xem xét làm quy trình để lựa chọn 32 nhân sự tái cử đưa ra Đại hội bầu. Còn về số dư khi tiến hành bầu Ban Chấp hành tại Đại hội, Yên Bái cũng chuẩn bị số dư trên 10%, tức 5 nhân sự. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái thông tin thêm, trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội, tỉnh đã quy hoạch 125 nhân sự. Sau khi xem xét, đối chiếu tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định lựa chọn được 62 người để Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 48 ủy viên.

Huy Anh - Vi Liên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An - Ảnh: VGP
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây, nhất là việc hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên...

Từ tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đi vào hoạt động

Từ tháng 7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đi vào hoạt động
(PLVN) - Thanh Hóa là địa phương thứ 4 trong cả nước thành lập sớm Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các biện pháp phòng ngừa về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Trung ương đánh giá cao, nhất là trong cải cách hành chính, cải cách hành chính công...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Liên tục, thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Quang cảnh hội nghị
(PLVN) - Hôm qua (23/6), phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tại khu vực miền Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi một giai đoạn cách mạng có một yêu cầu khác nhau. Vì vậy, quá trình đổi mới là quá trình liên tục, phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn của cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng cần kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình. Ảnh TTXVN
(PLVN) - "Quan điểm nhất quán của Trung ương là phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ, bài bản theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Huy động sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến rõ rệt

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.
(PLVN) -  Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra hôm qua (22/6).

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

GS. TS Hoàng Thị Kim Quế
(PLVN) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.