Kiểm toán Nhà nước: Năm 2020, xử lý tài chính gần 60 nghìn tỷ đồng

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày Báo cáo tại Hội nghị.
(PLVN) - Tổng hợp đến ngày 31/12/2020, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện được 59.332 tỷ đồng/80.791 tỷ đồng được kiến nghị, đạt 73,4%, cao hơn cùng kỳ năm 2019 với 71,8%. Đây là một thông tin được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, ngày 5/1.