Vụ Con nuôi: Lấy quyền trẻ em làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(PLVN) - Ngày 28/9, Vụ Con nuôi (Bộ Tư pháp) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp cho công tác nuôi con nuôi của Vụ trong suốt 20 năm qua.

Đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Lê Thành Long, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường; nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ, ngành, địa phương, các Văn phòng con nuôi nước ngoài.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Vụ Con nuôi là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tiền thân là Cục Con nuôi quốc tế. Qua các giai đoạn khác nhau, chức năng, nhiệm vụ của Vụ đã có sự thay đổi. Ban đầu Cục Con nuôi quốc tế chỉ có chức năng giải quyết các việc về nuôi con nuôi quốc tế và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, sau đó đã được bổ sung chức năng quản lý lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước, qua đó giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước cả con nuôi trong nước, nước ngoài và đổi tên thành Cục Con nuôi theo Quyết định 2278/2008/QĐ-BTP ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Kể từ ngày 1/7/2023, căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1195/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi đổi tên thành Vụ Con nuôi và đơn vị tiếp tục thực hiện 03 chức năng, nhiệm vụ chính “tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi; giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật; giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Vụ trưởng Vụ Con nuôi Đặng Trần Anh Tuấn khẳng định, trong 20 năm qua, các thế hệ công chức, người lao động trong đơn vị luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp và góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Bộ trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Những thành tựu đó là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan.

Vụ trưởng Vụ Con nuôi Đặng Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Vụ trưởng Vụ Con nuôi Đặng Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Vụ Con nuôi và toàn thể công chức của Vụ, đồng chí Tuấn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức liên quan đối với Vụ Con nuôi trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác nuôi con nuôi, góp phần vào công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đổi mới tư duy, cách thức quản lý nhà nước về nuôi con nuôi

Ghi nhận những đóng góp của Vụ Con nuôi trong 20 năm qua, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và các thành tích mà tập thể Vụ Con nuôi đã đạt được. Để tiếp tục hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó, Bộ trưởng đề nghị Vụ Con nuôi cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Theo đó, Vụ Con nuôi cần chú trọng triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nuôi con nuôi. Đổi mới tư duy, cách thức, nội dung triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 theo hướng lấy quyền, lợi ích của trẻ em làm trung tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi; truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo.

Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với các Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương; tập trung vào việc đôn đốc, hướng dẫn cơ sở nuôi dưỡng thực hiện nghiêm trách nhiệm tìm gia đình thay thế, tránh tình trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải sống tập trung lâu dài trong các cơ sở nuôi dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về nuôi con nuôi nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về bảo đảm quyền trẻ em đã được khẳng định trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến công tác nuôi con nuôi trong Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Con nuôi.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Con nuôi.

Chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật quốc tế về công tác nuôi con nuôi, bảo vệ trẻ em trên bình diện đa phương cũng như song phương, qua đó thể hiện được vai trò, vị thế, tiếng nói của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và của Việt Nam nói chung trong công tác này.

Chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác nuôi con nuôi đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, phù hợp với tính chất đặc thù của công tác nuôi con nuôi.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan, nhất là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an... tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng hành, hỗ trợ để Bộ Tư pháp, Vụ Con nuôi tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong chặng đường phát triển tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Con nuôi và tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho quá trình 20 năm xây dựng và phát triển Vụ Con nuôi.

Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các tập thể.

Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các tập thể.

Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Bộ trưởng tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đọc thêm

Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết

Ảnh minh họa (ảnh: Bộ Công thương)
(PLVN) -Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) vừa ký ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian triển khai từ nay đến hết ngày 29/2/2024. 

Sử dụng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hình ảnh tại phiên họp của QH thảo luận về kết quả rà soát VBQPPL tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua.
(PLVN) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm đ mục 2 Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội (QH) khóa XV, việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương cấp tỉnh, các tổ chức, hiệp hội có liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của QH. Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trọng nêu trên.

Mô hình mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

Cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Sáng 9/12, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội thảo Mô hình mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL). Đồng chủ trì Hội thảo là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm BDCMNVLS Lê Đăng Tùng; Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Trưởng ban XDPL&TGPL Nguyễn Văn Hà.

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.