Từ khóa: #voi rừng

Voi nhà gần 80 tuổi bị chết ở Đắk Lắk

Voi H’Non được chôn cất.
(PLVN) - Voi H’Non rụng hết răng không thể tự ăn uống. Một tuần trước voi yếu, nằm một chỗ không thể di chuyển. Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đã truyền nước để voi hồi phục sức khỏe nhưng không được.