Xóa tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ

Thủy điện Bản Vẽ đang vận hành đập nước trong tình trạng an toàn.
(PLO) - Lãnh đạo huyện Tương Dương khẳng định không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, lãnh đạo Nhà máy thủy điện khẳng định đập đang an toàn, nhưng vùng hạ du thủy điện ngập lụt nghiêm trọng.