VNPT 4 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 20%

Nhiều sản phẩm, dịch vụ của VNPT được thị trường đón nhận ​
(PLO) - Với VNPT, 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, năm tiền đề cho việc tiếp tục triển khai cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 để tiến tới cổ phần hóa, đồng thời từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành nhà cung cấp giải pháp dịch vụ ICT.