Từ khóa: #Vĩnh Phúc: Tích cực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp