Văn bản 'tối quan trọng' Thủ tướng ký ban hành ngày đầu năm 2018

Văn bản 'tối quan trọng' Thủ tướng ký ban hành ngày đầu năm 2018
Hôm nay, 1/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nhiều mục tiêu cụ thể được đưa ra đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và toàn dân...