Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp
(PLVN) -Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, công văn của UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) tại cơ quan, đơn vị mình.