Tự hào 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(PLO) - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (TƯ), tiền thân là Liên chi cơ quan TƯ được thành lập theo Chỉ thị số 35- CT.TƯ ngày 07 tháng 11 năm 1948 của Ban Thường vụ TƯ Đảng tại “Thủ đô kháng chiến”, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngay trong cao trào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng và nhân dân ta. 
Tự hào 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ (7/11/1948-7/11/2018) chiều 2/11, tại Hà Nội.

Được TƯ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ một Liên chi với 5 chi bộ và vài chục đảng viên dần phát triển lớn mạnh trở thành một trong những Đảng bộ quan trọng trực thuộc Ban Chấp hành TƯ Đảng

Tháng 6/1953, Liên chi ủy cơ quan TƯ được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập nhiều chi bộ thành 78 chi bộ trực thuộc 13 liên chi, và 01 chi bộ riêng rẽ, với tổng số 2.523 đảng viên. Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ, trực thuộc Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I. Đại hội được tiến hành từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 1954 tại Chiến khu Việt Bắc. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 01 năm 1961, Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II tại Thủ đô Hà Nội. Ngày 8 tháng 12 năm 1962 Ban Bí thư đã ban hành Nghị quyết số 62-NQ/TW về việc chuyển giao Đảng bộ các cơ quan

Chính, Dân, Đảng TƯ về Đảng bộ Hà Nội. Ngày 13 tháng 5 năm 1964, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết số 99-NQ/TW về việc đưa Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ trở về trực thuộc Ban Chấp hành TƯ. 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ngày 20 tháng 02 năm 1978, Ban Bí thư (khóa IV) ban hành Quyết định số 14-QĐ/TW2. Theo đó, TƯ quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ, đưa 86 đảng bộ cơ quan TƯ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng TƯ về trực thuộc các quận ủy của Hà Nội, 10 đảng bộ cơ quan TƯ về trực thuộc Đảng bộ Hà Nội, chỉ giữ lại rất ít tổ chức đảng ở cơ quan TƯ có vị trí trọng yếu đặt trực thuộc Ban Bí thư (Đảng bộ Văn phòng TƯ Đảng, Đảng bộ Văn phòng Thủ tướng) nhằm gắn hoạt động của các cơ quan TƯ với việc xây dựng Thủ đô Hà Nội. 

Nhằm tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các đảng bộ cơ quan, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới; rút kinh nghiệm về việc thực hiện Quyết định số 14- QĐ/TW ngày 8 tháng 11 năm 1982, Ban Bí thư khóa V đã ban hành Quyết định số 12-QĐ/TW về hệ thống chỉ đạo các đảng bộ cơ quan. Theo Quyết định số 12-QĐ/TW, TƯ quyết định thành lập đảng ủy cấp trên của các đảng bộ cơ quan TƯ theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy khối trực thuộc TƯ). 

Cùng với quyết định thành lập các Đảng bộ Khối cơ quan TƯ, Ban Bí thư đã ban hành các quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời các Đảng bộ. Mười Đảng bộ và Ban Chấp hành lâm thời các Khối cơ quan TƯ gồm:

Một là, Đảng uỷ Khối I cơ quan TƯ (gồm một số cơ quan Đảng, cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng): gồm các đảng bộ các cơ quan: Uỷ ban Kiểm tra TƯ, Văn phòng TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Ban Tài chính - Quản trị TƯ, Ban Cơ yếu TƯ, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Ban Dân tộc TƯ, Bộ Thương binh và Xã hội, Chi bộ cơ quan Ban Tổ chức của Chính phủ. 

Hai là, Đảng ủy Khối cơ quan TƯ về công tác tư tưởng, gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Tuyên huấn TƯ, Ban Văn hóa - Văn nghệ TƯ, Viện Mác - Lênin, Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Báo Nhân Dân, Bộ Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam, Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, chi bộ các cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh, nhiếp ảnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh xâm lược... 

Ba là, Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo TƯ, gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Khoa giáo TƯ, Uỷ ban 166 Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước, Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và Trẻ em TƯ, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Y tế, Tổng cục Thể dục - Thể thao, Tổng cục Dạy nghề, Viện Khoa học Việt Nam, Chi bộ cơ quan Hội Y học dân tộc, cơ quan Cục Bản đồ Nhà nước. 

Bốn là, Đảng ủy Khối cơ quan Công nghiệp TƯ, gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Công nghiệp TƯ, Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công nghiệp thực phẩm, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Tổng cục Dầu khí, Tổng cục Hoá chất, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Bưu điện, Liên hiệp các hợp tác xã thủ công TƯ. 

Năm là, Đảng ủy Khối cơ quan Nông nghiệp TƯ, gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Nông nghiệp TƯ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ lợi, Bộ Thuỷ sản, Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Khí tượng - Thuỷ văn, Chi bộ cơ quan Ban Trù bị Đại hội nông dân tập thể toàn quốc. 

Sáu là, Đảng ủy Khối cơ quan Phân phối - Lưu thông TƯ: gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Phân phối - Lưu thông TƯ, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng 168 Nhà nước, Bộ Lao động, Bộ Vật tư, Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Bộ Lương thực, Tổng cục Du lịch, Chi bộ cơ quan Liên hiệp xã mua bán TƯ. 

Bảy là, Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế TƯ: gồm các đảng bộ các cơ quan: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, Uỷ ban Phân vùng kinh tế TƯ, Chi bộ cơ quan Ban Kinh tế TƯ. 

Tám là, Đảng ủy Khối cơ quan Đối ngoại TƯ gồm: các đảng bộ các cơ quan: Ban Đối ngoại TƯ, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam - Lào Campuchia và Ban Công tác giúp Lào, Chi bộ cơ quan Ban Cán sự Đảng ngoài nước. 

Chín là, Đảng ủy Khối cơ quan Nội chính TƯ, gồm các đảng bộ các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, Chi bộ cơ quan Trọng tài kinh tế Nhà nước, Chi bộ cơ quan Ban Nội chính TƯ. 

Mười là, Đảng ủy Khối cơ quan Dân vận TƯ, gồm các đảng bộ các cơ quan: Ban Dân vận TƯ, Tổng Công đoàn Việt Nam, TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Đảng bộ Khối cơ quan Kinh tế TƯ và Đảng bộ Khối cơ quan Phân phối - Lưu thông TƯ thống nhất thành Đảng bộ Khối cơ quan Kinh tế TƯ theo Quyết định số 730-NQ-NS/TW ngày 06/4/1984 của Ban Bí thư. Do tổ chức của một số cơ quan thay đổi nên trong nhiệm kỳ 1986-1992 các tổ chức đảng trực thuộc các Đảng bộ Khối cơ quan TƯ cũng có những thay đổi.

Năm 1989, Ban Bí thư TƯ Đảng ban hành Quyết định số 702- NQNS/TWvề việc thống nhất Đảng bộ Khối cơ quan Công nghiệp TƯ với Đảng bộ Khối cơ quan Kinh tế TƯ. Năm 1991, TƯ tiếp tục tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại một số ban đảng.

Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 04-QĐ/TW sáp nhập hai Ban Nông nghiệp TƯ, Ban Kinh tế TƯ thành Ban Kinh tế TƯ. Thi hành Quyết định số 04-QĐ/TW ngày 24 tháng 8 năm 1991 của Bộ Chính trị, ngày 19 tháng 10 năm 1991, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 09-QĐ/TW về việc thống nhất Đảng bộ Khối cơ quan Kinh tế TƯ và Đảng bộ Khối cơ quan Nông nghiệp TƯ thành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế TƯ. Như vậy, đến năm 1991, 10 Đảng bộ Khối trực thuộc TƯ được giảm xuống còn 7 đảng bộ và hoạt động đến tháng 4 năm 2007.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng về “Sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng uỷ khối ở TƯ và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả”, ngày 11 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 47- QĐ/TW thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ trên cơ sở sắp xếp lại 07 Đảng bộ Khối trực thuộc TƯ, bao gồm tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở TƯ.

Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ, mặc dù trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương của TƯ Đảng cho phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ luôn giữ vững được tinh thần đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn là một trong những lực lượng tinh túy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. 

Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hiện nay bao gồm các tổ chức đảng trong các bộ, ban, ngành, cơ quan TƯ,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể TƯ với 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và gần 70 nghìn đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành TƯ, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan TƯ.

 Toàn Đảng bộ luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

“Ông trùm” dược phẩm bị phạt 3 tỉ USD

“Ông trùm” dược phẩm bị phạt 3 tỉ USD
(PLVN) - Năm 2012, hãng dược nổi tiếng của Anh GlaxoSmithKline đã phải thừa nhận các cáo buộc hình sự và chấp nhận trả khoản tiền phạt 3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện về gian lận y tế lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ, cũng là khoản tiền lớn nhất mà một công ty dược phải trả vì những hành vi kinh doanh không lành mạnh của mình.

Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà không đến

Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà không đến
(PLVN) - Ngày 18/8, Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi có kết luận giám định thương tật, đơn vị này đã bắt tạm giam Võ Minh Tâm (23 tuổi) ngụ xã Nam Yên và Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi) ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Bắt 'thiếu gia' miền Tây Tô Công Lý

Bắt 'thiếu gia' miền Tây Tô Công Lý
(PLVN) - Ông Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, bị bắt liên quan đến những công trình xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở Cà Mau.
Loading...

Cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp

Cứu sống bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp
(PLVN) - Ngày 18/8, Bệnh viện (BV) Trung ương Huế cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân một nữ bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp bằng kỹ thuật oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là bệnh lý nghiêm trọng có tỷ lệ biến chứng tử vong cao (nguy cơ tử vong đến 70%) nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Hùng Lekima kể “nỗi đau” rác thải qua ảnh

Hùng Lekima kể “nỗi đau” rác thải qua ảnh
(PLVN) - Hùng Lekima trở thành nhiếp ảnh gia đầu tiên thực hiện hành trình xuyên Việt kéo dài 43 ngày đêm, chụp hàng nghìn bức ảnh về thực trạng kinh hoàng của rác thải nhựa dọc đường bờ biển Việt Nam. Trong chuyến độc hành này, anh gặp những hôm mưa gió, đêm tối không có đèn đường phải đi qua những cung đường xấu, hoang vắng không bóng người, rủi ro bất trắc luôn rình rập.

Vụ chiến sỹ CAND tử vong bất thường: Sự việc liệu có bị lãng quên?

Vụ chiến sỹ CAND tử vong bất thường: Sự việc liệu có bị lãng quên?
(PLVN) - Đã hơn 40 ngày kể từ ngày chiến sỹ Đỗ Triệu Anh tử vong, đến nay gia đình và người thân vẫn chưa có được kết quả khám nghiệm pháp y xác định nguyên nhân tử vong của chiến sỹ Anh. Bố mẹ chiến sỹ Anh vẫn ngày đêm mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có câu trả lời về nguyên nhân tử vong với các dấu hiệu bất thường trên thi thể của con trai mình.
Nam thanh niên bị chém dã man: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Nam thanh niên bị chém dã man: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

(PLVN) - Anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) đang ngồi chơi ở quán karaoke thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào chém xối xả, phải nhập viện cấp cứu nhưng nhiều bộ phận cơ thể bị đứt lìa không thể nối lại. Trong khi công an huyện Bình Chánh đang chờ củng cố hồ sơ thì luật sư cho rằng có thể khởi tố vụ án ngay sau khi sự việc xảy ra.

Balsamic - Vua của các loại giấm chỉ dành cho giới “lắm tiền nhiều của”

Balsamic - Vua của các loại giấm chỉ dành cho giới “lắm tiền nhiều của”
(PLVN) - Những người yêu thích Ẩm thực châu Âu hẳn không còn thấy xa lạ với giấm Balsamic - một loại gia vị nổi tiếng làm nên nhiều món ăn châu Âu hấp dẫn. Tuy nhiên không phải ai cũng muốn chi ra một số tiền lớn để mua một chai giấm nhỏ này, thường chỉ có giới “lắm tiền nhiều của” mới đủ điều kiện thưởng thức nó.

Những người 'giữ lửa' trên rẻo cao

Những người 'giữ lửa' trên rẻo cao
(PLVN) - Trong một lần tình cờ, khi theo chân anh Cường - một youtuber có đam mê với vùng đất Tây Bắc, tôi đã may mắn được gặp ông Tho, anh Tống. Họ là những người thợ tài hoa nơi vùng cao hẻo lánh, đang ngày ngày gìn giữ những kinh nghiệm quý giá về nghề rèn dao đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, những bí kíp tuyệt vời đó đang đứng trước nguy cơ thất truyền vì cái nghèo, cái thiếu vẫn còn đang đeo bám nơi đây…

Đi xuất khẩu lao động bị lọt vào hang ổ bắt cóc

Đi xuất khẩu lao động bị lọt vào hang ổ bắt cóc
(PLVN) - Không đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) qua các công ty chính thống, hàng trăm người dân lao động tự do tại các miền quê ở Nghệ An đã tự tìm đường sang Trung Quốc lao động “chui” nhằm giảm chi phí với những  thủ tục khắt khe. Tuy nhiên, đối mặt với đó là những hệ lụy khôn lường về an ninh, trật tự, thậm chí cả tính mạng, chưa kể bị bán, bị bắt cóc tống tiền người thân…
Mông lung phạt hành chính khiêu dâm trong thể thao?

Mông lung phạt hành chính khiêu dâm trong thể thao?

(PLVN) - Ngày 1/8, Nghị định 46/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao chính thức có hiệu lực. Song ngay từ những ngày đầu được áp dụng, Nghị định trên đã gây tranh luận khi đưa ra quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng bài tập, môn tập thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy...