Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Công tác Thi hành án dân sự (THADS) với lượng việc, tiền, tính chất khó khăn, phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi các địa phương nhiều hơn sự quyết tâm, đổi mới. Trước thềm Hội nghị triển khai công tác năm 2020 diễn ra hôm nay 29/11, Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi nhanh với một số Cục trưởng đã để lại nhiều “dấu ấn” trong năm 2019.
Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai: Tiếp tục phát huy vai trò của lãnh đạo cơ quan THADS

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2019, các cơ quan THADS toàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS, cũng như sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố; tập thể công chức, người lao động cơ quan THADS đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, kết quả nhiều lĩnh vực công tác đã có bước chuyển biến quan trọng. 

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai 

Năm 2019, kết quả thi hành án Lào Cai về việc và tiền vượt 18,87% về việc và vượt 38,32% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn, với việc đã thực hiện xong việc điều động chuyển đổi nhiều vị trí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, tăng cường biệt phái Chấp hành viên. Công tác phối hợp với các ngành chức năng được tăng cường, công tác kiểm tra tiếp tục được đổi mới; các khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật tại nơi phát sinh....

Năm 2020, Cục THADS Lào Cai xác định, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ kịp thời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương: Định kỳ phân công công chức xuống địa bàn 

Năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương đã giải quyết đạt 76,04% về việc (vượt 3,04% chỉ tiêu giao) và 36,47% về tiền (vượt 3,47% chỉ tiêu giao). Cụ thể, trong số có điều kiện, đã thi hành xong 17.700 việc; về tiền, đã thi hành xong 1.900 tỷ 207 triệu đồng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả hệ thống THADS trên toàn quốc và giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Cục THADS đã chú trọng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra. Ban chỉ đạo THADS 2 cấp hoạt động hiệu quả, qua đó đã giải quyết nhiều vụ án lớn, phức tạp.

 Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương

Đặc biệt, Bình Dương tăng cường giải quyết án tại các địa bàn nông thôn, phối hợp với chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng xa của các huyện; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những người phải thi hành án, người được thi hành án về thủ tục thi hành án; định kỳ bố trí, phân công công chức xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đương sự và nhân dân từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thấu tình đạt lý. Cục cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức quản lý từ Cục đến các Chi cục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; phát huy hiệu quả tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng...là các giải pháp Bình Dương sẽ chú trọng thực hiện trong năm mới.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành

Năm 2019, Lãnh đạo Cục, Chi cục, cán bộ công chức các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp được Lãnh đạo Cục đề ra, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng tạo chuyển biến trong công tác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Kết quả thi hành án về việc đạt 83,5%, vượt 10,5%; về tiền đạt 45,3%, vượt 12,3% . 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên tổ chức thi hành án, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Lãnh đạo các Chi cục thường xuyên nghe các Chấp hành viên báo cáo và trực tiếp hướng dẫn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên 

Với phương châm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; chú trọng việc tự kiểm tra Cục đã ban hành các quyết định và thực hiện kiểm tra tại nhiều Chi cục. Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật của các đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế tại cơ sở để tham mưu Lãnh đạo Cục chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; chỉ đạo áp dụng đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, công tác THADS được thực hiện ngày càng nề nếp.

Dự báo trong năm 2020, số tiền có điều kiện phải tiếp tục tổ chức thi hành là rất lớn; số thụ lý mới về giá trị sẽ tăng rất cao; nhiều vụ án khó khăn, phức tạp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thì cầng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền  pháp luật về THADS; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra...

Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế: Tạo dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác

Với tinh thần “đoàn kết, đổi mới”, năm 2019 các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo được những dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Toàn tỉnh có 08/10 đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác vận động giáo dục thuyết phục được quan tâm đúng mức, có nhiều người phải THA đã tự nguyện thi hành trước thời điểm cưỡng chế.

 Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế

Cục đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch mang tính chất dài hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ; Cục cũng phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nă 2020, Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật về THADS, THA hành chính; Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính. Đặc biệt sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác xử lý nợ xấu tại địa phương, mô hình “Xã điểm THA”, mô hình “Tổ vận động THA”; Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang: Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Lãnh đạo Cục quan tâm củng cố, kiện toàn; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác;  chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ, chính sách đối với công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời… 

 Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang

Cơ quan THADS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với  cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong việc thu tiền phạm nhân nộp tại các trại giam theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đặc xá thông qua việc phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, xác nhận kết quả thi hành án để phục vụ cho công tác đặc xá. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý các án có liên quan đến việc thu hồi vốn vay cho các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện tiếp tục được củng cố và kiện toàn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc thi hành án có khó khăn, phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả trong trong công tác THADS. 

Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị từng bước thực hiện theo hướng đơn giản thủ tục, tiện lợi cho người dân. Năm 2020, ngành THADS tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thu Hằng (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Mỗi chấp hành viên thi hành 200 việc, thu 108 tỷ đồng/năm

Hải Phòng: Mỗi chấp hành viên thi hành 200 việc, thu 108 tỷ đồng/năm

(PLVN) - Đó là thông tin từ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực, tại hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính Hải Phòng năm 2020 được tổ chức ngày 6/12. Năm 2019, dù được giao nhiệm vụ khó khăn và chỉ tiêu khá lớn nhưng ngành THADS TP Hải Phòng nỗ lực bứt phá, đạt được kết quả khá ấn tượng. 

Đọc thêm

Cựu 'sếp' VDB lĩnh án tử trong 'đại án' 1.000 tỉ tiếp tục bị xét xử

Cựu 'sếp' VDB lĩnh án tử trong 'đại án' 1.000 tỉ tiếp tục bị xét xử
(PLVN) - TAND tỉnh Đắk Lắk mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Việt Hùng (SN 1957, nguyên Giám đốc); bị cáo Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Trần Hoài Kiên (SN 1973, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng (tất cả công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

'Đại tiệc' lướt ván diều biển Ninh Chữ

'Đại tiệc' lướt ván diều biển Ninh Chữ
(PLVN) - Ngày 7/12, một Festival ván diều chưa từng có tại Việt Nam được tưng bừng tổ chức  tại bãi biển Ninh Chữ (TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh thuận). Hàng trăm ván diều đủ màu sắc từ hàng trăm vận động viên lướt ván diều quốc tế sẽ vẽ nên bức tranh đầy sắc màu, sôi động cho bãi biển Ninh Chữ.


Tổng thống Nga Putin thông báo điều quan trọng

Tổng thống Nga Putin thông báo điều quan trọng
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các đại diện doanh nghiệp Đức thông báo việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc - 2 sắp hoàn thành. Việc đưa đường ống này vào vận hành sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các nước châu Âu theo tuyến đường Baltic.

Thiếu nữ ngông cuồng tìm lại bình yên sau những tháng năm tội lỗi (kỳ cuối)

Thiếu nữ ngông cuồng tìm lại bình yên sau những tháng năm tội lỗi (kỳ cuối)
(PLVN) -  Sau màn đánh ghen để dằn mặt bồ nhí của người tình, Lan phải trả giá bằng bản án tù, tự vấy lên đời mình đủ sắc màu tình - tiền - tù - tội. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cô gái đáng thương và đáng trách này không phải là những tháng ngày tù tội mà sau khi chấp hành xong bản án, Lan lại sa vào ma túy…

Thừa Thiên Huế giao 1.440 quân trong năm 2019

Thừa Thiên Huế giao 1.440 quân trong năm 2019
(PLVN) Chiều 6/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Online Friday đã bán được bao nhiêu đơn hàng?

Online Friday đã bán được bao nhiêu đơn hàng?

(PLVN) - Online Friday năm nay đã thu hút hơn 35.000 lượt tải app, hơn 1,6 triệu lượt quét QR tham gia các chương trình trúng thưởng, số lượng mua mã voucher thành công là 3.992 voucher. Đơn hàng toàn thị trường đạt trên 3 triệu, tăng 67% so với năm 2018.

Kết cục buồn của cặp đôi yêu thì 'cắt máu ăn thề', chia tay tung 'clip nóng'

Kết cục buồn của cặp đôi yêu thì 'cắt máu ăn thề', chia tay tung 'clip nóng'
(PLVN) - Trần Như Thạch (20 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) và Trần Thị Hiền từng “cắt máu ăn thề” nguyện trọn đời yêu nhau. Nhưng rồi Hạnh nhất quyết đòi chia tay. Ngăn cản không được, Thạch đã tung clip ghi cảnh “nóng” của Hạnh lên mạng để “tuyệt đường yêu của bạn gái”.

Tiếp nhận 7 hộ dân di cư trú trái phép tại Lào về nước

Tiếp nhận 7 hộ dân di cư trú trái phép tại Lào về nước
(PLVN) - Ngày 6/12, tại cửa khẩu cầu treo tỉnh Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với Công An, Sở Ngoại vụ, Sở Tư Pháp, Huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và các cơ quan liên quan  tổ chức tiếp nhận 13 hộ dân di cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh BoLyKhamXay (Lào).

Thủ tướng đồng ý bố trí 1.000 tỉ cho dự án “treo” Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

Thủ tướng đồng ý bố trí 1.000 tỉ cho dự án “treo” Khu đô thị Đại học Đà Nẵng
(PLVN) - Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản gửi HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2019 (dự kiến diễn ra từ ngày 10- 12/12) báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó có cập nhật tình hình mới nhất về dự án “treo” Làng Đại học Đà Nẵng (nay đổi tên dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng).

Ly kỳ mộ người đàn ông được đàn voi 'theo giỗ' suốt 7 năm

Ly kỳ mộ người đàn ông được đàn voi 'theo giỗ' suốt 7 năm
Ngày mất của nhà bảo tồn động vật Lawrence Anthony, 21 chú voi xuất hiện, đứng thẳng, ngẩng đầu, vươn vòi kêu bi ai đưa tiễn ông. Chúng xếp hàng trước căn nhà gỗ trong Khu bảo tồn Thula Thula, ở Zululand, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi, phát ra tiếng kêu giống nghi thức tiễn đồng loại của chúng, để tưởng nhớ ông...
Những phòng game xuyên đêm 'quật ngã' tương lai người trẻ Hà Nội

Những phòng game xuyên đêm 'quật ngã' tương lai người trẻ Hà Nội

(PLVN) - Các cơ sở kinh doanh "game online" lại công khai bán các gói chơi "combo xuyên đêm" với các dịch vụ bao chơi - ăn - nghỉ liên tục. Khách hàng chơi tại đây chủ yếu là học sinh, sinh viên, những người trẻ, vốn được coi là tương lai của quốc gia, họ  đang “đốt” sức khỏe, thời gian, tương lai… vào những “combo xuyên đêm”.