Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Công tác Thi hành án dân sự (THADS) với lượng việc, tiền, tính chất khó khăn, phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi các địa phương nhiều hơn sự quyết tâm, đổi mới. Trước thềm Hội nghị triển khai công tác năm 2020 diễn ra hôm nay 29/11, Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi nhanh với một số Cục trưởng đã để lại nhiều “dấu ấn” trong năm 2019.
Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai: Tiếp tục phát huy vai trò của lãnh đạo cơ quan THADS

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2019, các cơ quan THADS toàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS, cũng như sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố; tập thể công chức, người lao động cơ quan THADS đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, kết quả nhiều lĩnh vực công tác đã có bước chuyển biến quan trọng. 

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai 

Năm 2019, kết quả thi hành án Lào Cai về việc và tiền vượt 18,87% về việc và vượt 38,32% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn, với việc đã thực hiện xong việc điều động chuyển đổi nhiều vị trí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, tăng cường biệt phái Chấp hành viên. Công tác phối hợp với các ngành chức năng được tăng cường, công tác kiểm tra tiếp tục được đổi mới; các khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật tại nơi phát sinh....

Năm 2020, Cục THADS Lào Cai xác định, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ kịp thời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương: Định kỳ phân công công chức xuống địa bàn 

Năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương đã giải quyết đạt 76,04% về việc (vượt 3,04% chỉ tiêu giao) và 36,47% về tiền (vượt 3,47% chỉ tiêu giao). Cụ thể, trong số có điều kiện, đã thi hành xong 17.700 việc; về tiền, đã thi hành xong 1.900 tỷ 207 triệu đồng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả hệ thống THADS trên toàn quốc và giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Cục THADS đã chú trọng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra. Ban chỉ đạo THADS 2 cấp hoạt động hiệu quả, qua đó đã giải quyết nhiều vụ án lớn, phức tạp.

 Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương

Đặc biệt, Bình Dương tăng cường giải quyết án tại các địa bàn nông thôn, phối hợp với chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng xa của các huyện; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những người phải thi hành án, người được thi hành án về thủ tục thi hành án; định kỳ bố trí, phân công công chức xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đương sự và nhân dân từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thấu tình đạt lý. Cục cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức quản lý từ Cục đến các Chi cục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; phát huy hiệu quả tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng...là các giải pháp Bình Dương sẽ chú trọng thực hiện trong năm mới.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành

Năm 2019, Lãnh đạo Cục, Chi cục, cán bộ công chức các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp được Lãnh đạo Cục đề ra, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng tạo chuyển biến trong công tác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Kết quả thi hành án về việc đạt 83,5%, vượt 10,5%; về tiền đạt 45,3%, vượt 12,3% . 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên tổ chức thi hành án, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Lãnh đạo các Chi cục thường xuyên nghe các Chấp hành viên báo cáo và trực tiếp hướng dẫn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên 

Với phương châm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; chú trọng việc tự kiểm tra Cục đã ban hành các quyết định và thực hiện kiểm tra tại nhiều Chi cục. Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật của các đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế tại cơ sở để tham mưu Lãnh đạo Cục chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; chỉ đạo áp dụng đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, công tác THADS được thực hiện ngày càng nề nếp.

Dự báo trong năm 2020, số tiền có điều kiện phải tiếp tục tổ chức thi hành là rất lớn; số thụ lý mới về giá trị sẽ tăng rất cao; nhiều vụ án khó khăn, phức tạp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thì cầng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền  pháp luật về THADS; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra...

Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế: Tạo dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác

Với tinh thần “đoàn kết, đổi mới”, năm 2019 các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo được những dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Toàn tỉnh có 08/10 đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác vận động giáo dục thuyết phục được quan tâm đúng mức, có nhiều người phải THA đã tự nguyện thi hành trước thời điểm cưỡng chế.

 Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế

Cục đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch mang tính chất dài hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ; Cục cũng phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nă 2020, Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật về THADS, THA hành chính; Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính. Đặc biệt sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác xử lý nợ xấu tại địa phương, mô hình “Xã điểm THA”, mô hình “Tổ vận động THA”; Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang: Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Lãnh đạo Cục quan tâm củng cố, kiện toàn; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác;  chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ, chính sách đối với công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời… 

 Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang

Cơ quan THADS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với  cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong việc thu tiền phạm nhân nộp tại các trại giam theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đặc xá thông qua việc phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, xác nhận kết quả thi hành án để phục vụ cho công tác đặc xá. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý các án có liên quan đến việc thu hồi vốn vay cho các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện tiếp tục được củng cố và kiện toàn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc thi hành án có khó khăn, phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả trong trong công tác THADS. 

Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị từng bước thực hiện theo hướng đơn giản thủ tục, tiện lợi cho người dân. Năm 2020, ngành THADS tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thu Hằng (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Bộ Công an: Đề xuất nhiều quy định thuận tiện hơn trong đăng ký, quản lý cư trú

Bộ Công an: Đề xuất nhiều quy định thuận tiện hơn trong đăng ký, quản lý cư trú

(PLVN) - Bộ Công an đang xây dựng và  trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó đáng chú ý là các quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đọc thêm

Cõi tình Khau Vai

Cõi tình Khau Vai
(PLVN) - Chợ ở xã khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xưa kia có tên là chợ Phong lưu. Chợ nằm trên miếng đất hình yên ngựa. Xưa kia cái tên Khau Vai là gọi theo đặc điểm của khoảng núi có nhiều dây mây song mọc.

Bộ Công an: Đề xuất nhiều quy định thuận tiện hơn trong đăng ký, quản lý cư trú

Bộ Công an: Đề xuất nhiều quy định thuận tiện hơn trong đăng ký, quản lý cư trú
(PLVN) - Bộ Công an đang xây dựng và  trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó đáng chú ý là các quy định về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cách ly tạm thời Khách sạn Pao's Sa Pa

Cách ly tạm thời Khách sạn Pao's Sa Pa
(PLVN) - Sa Pa triển khai khẩn cấp việc khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với Khách sạn Pao's Sa Pa - nơi lưu trú của 1 du khách Việt Nam đi trên chuyến bay VN160 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 5/5.

11 ca nhiễm Covid-19 mới tại Bắc Ninh

11 ca nhiễm Covid-19 mới tại Bắc Ninh
(PLVN) -Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính đến 12 ngày 6/5, tỉnh ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung.
Hà Nội thêm 1 bác sĩ nhiễm COVID-19

Hà Nội thêm 1 bác sĩ nhiễm COVID-19

(PLVN) - Trưa 6/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 là bác sĩ của Bệnh viện Quân Y 105.

Khác lạ cảnh các công viên, khu giải trí Thủ đô sáng 6/5

Khác lạ cảnh các công viên, khu giải trí Thủ đô sáng 6/5
(PLVN) - Sáng đầu tiên thực hiện quy định đóng cửa phòng dịch Covid - 19, nhiều công viên, rạp/trung tâm chiếu phim, các dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động và các khu vui chơi, giải trí công cộng khác của Hà Nội không một bóng người...

Tháng 8 hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

Tháng 8 hoàn thành xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành trong tháng 8/2021.

 

 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), trước làn sóng mạnh mẽ của cách mạng chuyển đổi số, xu hướng phát triển nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số, một số nước đã nhận ra cơ hội để sớm ban hành các chiến lược, chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của mình.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376