Trường Đại học Luật Hà Nội cần nâng cao chất lượng đào tạo

(PLVN) - Mới đây, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 4/4/2013.  
Hình minh họa Hình minh họa

Theo đó, Nghị quyết chỉ rõ: tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên của Trường ngày càng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng; quy mô đào tạo từng bước được mở rộng; hoạt động nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả tích cực; hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước ngày càng thực chất; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập ngày càng hiện đại, góp phần quan trọng vào việc thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cho đất nước. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay thì tổ chức, hoạt động của Trường vẫn còn hạn chế. Do đó, Đảng Bộ Tư pháp đã đề ra phương hướng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung ưu tiên các nguồn nhân lực, vật lực để đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội có chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật hàng đầu của đất nước; tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi về tổ chức hoạt động. 

Bên cạnh đó, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng phải đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, đạo đức của đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động trong thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Quản trị, tự chủ đại học và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo hướng đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là tập trung thực hiện xây dựng môi trường và điều kiện giáo dục theo hướng đưa người học làm trung tâm của hoạt động đào tạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học.

Tăng cường hợp tác, trao đổi trong nước và quốc tế. Đồng thời kết hợp giữa lý luận với thực tiễn để phát huy tối đa vai trò, thế mạnh của từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gắn kết với các hoạt động cụ thể của Trường Đại học Luật Hà Nội và ngược lại. 

Phương Mai
Cùng chuyên mục
Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đọc thêm

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.