Doanh nghiệp hiến kế chống dịch tả lợn châu Phi

Theo các doanh nghiệp, duy trì các chốt kiểm dịch lợn Châu Phi rất cần thiết
(PLVN) - Thành lập các trạm kiểm soát dịch bệnh cấp Quốc gia,  cơ quan chức năng cần kiểm soát vấn đề dịch bệnh theo nhiều tuyến. Đó là những kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi mới đây trong tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.