Sắp có kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo chủ chốt

Ban kiểm phiếu sáng nay công bố kết quả kiểm phiếu và Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.  Ngày 12 - 14/6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này

Sáng nay (11/6), Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trước đó, 95,58% ĐBQH đã tán thành danh sách 47 người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5.

Chiều 10/6/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong ảnh: Các ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: TTXVN
Chiều 10/6/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong ảnh: Các ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: TTXVN

Thực hiện tốt trọng trách

Tại phiên toàn thể sáng qua (10/6), báo cáo một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, “đây là lần đầu tiên trên thế giới Quốc hội thực hiện giám sát tối cao đối với nhân sự nên việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này là rất đặc biệt.

Với chức năng, quyền năng của mình, các ĐBQH sẽ thay mặt cử tri và đồng bào cả nước thực hiện nhiệm vụ hết sức hệ trọng là đánh giá tín nhiệm đối với những chức danh nhà nước chủ chốt. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bằng những hành vi, động tác rất đơn giản nhưng ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, các ĐBQH cần phải cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác qua lá phiếu”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, để đánh giá các chức danh chủ chốt này, ĐBQH sẽ căn cứ vào bản tự đánh giá của các lãnh đạo chủ chốt về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức, lối sống của bản thân thời gian qua.

Đồng thời, thông qua tình hình kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác tư pháp của đất nước, thực tiễn của đất nước, các ĐBQH “soi” trở lại kết quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và hoạt động của các lãnh đạo được bầu hoặc phê chuẩn, xem xét những nỗ lực, tồn tại, yếu kém chậm khắc phục, chưa khắc phục được của toàn bộ máy nhà nước và từng lãnh đạo chủ chốt.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động cụ thể của Quốc hội và ĐBQH như quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri…, ĐBQH cũng sẽ có những đánh giá, kết luận về từng lĩnh vực công tác. Nhưng “quan trọng nhất chính là đánh giá của mỗi ĐBQH với tính khác quan, thận trọng, chính xác, công tâm này sẽ quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, “Quốc hội sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhà nước và đặc biệt trước nhân dân, cử tri cả nước như có ĐBQH đã nói “đây là cuộc bỏ phiếu kép: ĐBQH bỏ phiếu  đối với các lãnh đạo chủ chốt và qua đó, nhân dân bỏ phiếu đối với ĐBQH” nên Quốc hội phải thực hiện tốt trọng trách của mình”.

“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ đến với đồng bào cả nước”

Theo qui trình, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành theo các bước: Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách các chức danh được được lấy phiếu tín nhiệm; thảo luận ở các đoàn về việc triển khai, tổ chức, chuẩn bị về lấy phiếu tín nhiệm; UBTVQH sẽ giải trình những vấn đề sau thảo luận tại các Đoàn ĐBQH; Quốc hội bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu. Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Nội dung này sẽ được công bố công khai và đương nhiên sẽ đến đồng bào cả nước".

Theo Nghị quyết 35, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn song, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông Vương Đình Huệ (vừa được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính do được phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế TƯ), Đinh Tiến Dũng (vừa được miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Nguyễn Hữu Vạn (vừa được bầu là Tổng Kiểm toán Nhà nước 2 tuần trước) do không đang giữ chức danh được bầu hoặc phê chuẩn; hoặc thời gian giữ chức vụ quá ngắn, chưa đủ để đánh giá.

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm vào chiều qua, ĐBQH đã thảo luận tại Đoàn và nghe Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo lựa chọn của ĐBQH, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này (từ chiều 12 đến ngày 14/6).

Dự kiến, Bộ trưởng NN&PTNT sẽ trả lời về biện pháp khắc phục, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tăng xuất khẩu nông sản; công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thức ăn chăn nuôi; Cơ chế chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng VH-TT&DL sẽ trả lời về nhóm vấn đề liên quan đến khắc phục tồn tại về sự “xuống cấp” đạo đức, văn hóa trong xã hội, hạn chế trong công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, lễ hội tràn lan gây lãng phí, giải pháp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, khắc phục tiêu cực trong lĩnh vực này…

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền tập trung trả lời chất vấn các nhóm vấn đề như giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011-2015; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn (vùng đồng bào dân tộc, thiểu số, những nơi Nhà nước thu hồi đất…)

Nhóm vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, kháng nghị các bản án, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm… gắn với trách nhiệm của kiểm sát sẽ do Viện trưởng VKSNDTC trả lời.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu cùng cử tri quan tâm và trả lời chất vấn của các ĐBQH vào chiều 14/6 để chốt phiên chất vấn.

Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6:

1. Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước

2. Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước

3. Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

4. Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội

5. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội

6. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội

7. Huỳnh Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Quốc hội

8. Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường

9. Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

10. Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

11. Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

12. Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

13. Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh

14. Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

15. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội

16. Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu

17. Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

18. Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

19. Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng

20. Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ

21. Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ

22. Nguyễn Thiện Nhân - Phó thủ tướng Chính phủ

23. Vũ Văn Ninh - Phó thủ tướng Chính phủ

24. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ

25. Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26. Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ

27. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

28. Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

29. Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp

30. Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng

31. Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

32. Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Bộ Công Thương

33. Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

34. Phạm Bình Minh - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

35. Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36. Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

37. Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an

38. Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

39. Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

40. Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

41. Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

42. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

43. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế

44. Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ

45. Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư

46. Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

47. Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

H.Giang

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Xác minh, xử lý vi phạm về khai thác rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Xác minh, xử lý vi phạm về khai thác rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên
(PLVN) - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1797/UBND-NLN giao Công an tỉnh chủ trì điều tra, xử lý vi phạm về khai thác rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã ra quyết định đình chỉ công tác Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên cùng 03 cán bộ kiểm lâm liên quan.

Làm rõ nguồn lây ca Covid-19 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Làm rõ nguồn lây ca Covid-19 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam
(PLVN) - Liên quan đến trường hợp Đào Duy Tùng (SN 1989, có HKTT tại 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có kết quả dương tính với Covid-19, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguồn lây của trường hợp này. Đến chiều 7/5 xác định, Đào Duy Tùng đã vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam vào ngày 20/4/2021. 

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị lập nhiều chốt kiểm soát Covid -19

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị lập nhiều chốt kiểm soát Covid -19
(PLVN) - Huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đang khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần với ca bệnh SARS-CoV-2 số 3211 (23 tuổi, làm thẩm mỹ viện). Đồng thời, 2 điạ phương này cũng đã lập nhiều chốt nhằm kiểm soát tình hình.

 

Nâng cao hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân

Nâng cao hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân
(PLVN) - Chiều 8/5, tại Hội trường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX (Đơn vị bầu cử số 15) đã có cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Nghĩa Lộ.
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Nỗ lực xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Nỗ lực xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển

(PLVN) -Với gần 28 năm công tác tại Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - một trong số 50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại TP.HCM, thuộc đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh) đã nỗ lực và cùng tập thể Công an Thành phố góp phần vào giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự tại TP.HCM. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376