Kết nối và huy động sức mạnh kiều bào trong phát triển đất nước

(PLVN) - Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27/11 tới, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 36-CT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới. 
Kết nối và huy động sức mạnh kiều bào trong phát triển đất nước Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trả lời phỏng vấn báo chí.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Phùng Khánh Tài đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị, nhất là việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xin ông cho biết kết quả triển khai Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị Khóa IX về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới của MTTQ Việt Nam thời gian qua?

- Thực hiện Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác đoàn kết, tập hợp NVNONN; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo đúng tinh thần cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã ký kết các quy chế, chương trình phối hợp; ban hành và triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp NVNONN; ban hành và triển khai Hướng dẫn về khen thưởng đối với NVNONN... Các cơ chế phối hợp và các chương trình cụ thể này đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác đoàn kết, tập hợp NVNONN của MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cũng rất quan tâm công tác NVNONN trong chương trình hành động của các kỳ Đại hội, chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, cụ thể như: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến bà con ta ở nước ngoài, lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của NVNONN đến với Đảng, Nhà nước; lôi cuốn bà con tham gia vào các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là các hoạt động ủng hộ tham gia phòng chống Covid-19, các hoạt động cứu trợ miền Trung, hoạt động giúp đỡ người nghèo...; phối hợp tổ chức các diễn đàn để thu hút sự tham gia của trí thức, doanh nhân kiều bào góp phần xây dựng đất nước; giám sát, phản biện chính sách liên quan đến NVNONN; tăng cường tiếp xúc; hỗ trợ củng cố các hội đoàn; lựa chọn và phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là NVNONN...

Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ thường xuyên tổ chức cho NVNONN đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước. Việc thực hiện nội dung này thời gian qua được thực hiện ra sao, thưa ông?

-  Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam rất coi trọng và quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của kiều bào đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Thời gian qua, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã và đang phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao triển khai rất tốt nội dung này.

Hai bên đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện NVNONN góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII...; tổ chức diễn đàn “Chuyên gia trí thức NVNONN với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2016-2020”.

Hai bên cũng đã tổ chức Hội nghị Tọa đàm “NVNONN với tâm huyết phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế”; Hội nghị lãnh đạo các tổ chức hội đoàn NVNONN các buổi hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ trí thức, doanh nhân NVNONN, các cháu thanh niên, sinh viên kiều bào dự Trại hè... nhằm lắng nghe, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm, phát huy tiềm năng trí tuệ của NVNONN đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước góp phần xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập…

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lựa chọn người Việt Nam tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, các nước có đông NVNONN tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các khóa (từ Khóa V đến Khóa IX đã có 75 người Việt Nam tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện tại Khóa IX là 16)…

Có thể khẳng định, thông qua MTTQ Việt Nam, tiếng nói của NNVNONN đã có đóng góp hết sức quan trọng và việc hoạch định, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xin ông cho biết ý nghĩa của Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết 36-CT/TW về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới trong việc kết nối kiều bào, huy động sức mạnh kiều bào hỗ trợ trong nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua?

- Qua đại dịch vừa qua, với lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, sự vào cuộc kịp thời của MTTQ Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất xúc động khi được đón nhận tình cảm rất đặc biệt của những người dân Việt Nam, từ người già, người trẻ đến các em nhỏ và cả những người có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn dành sự quan tâm cùng chung tay với Đảng, Nhà nước, MTTQ phòng chống dịch. 

Với tình đồng chí, nghĩa đồng bào, bà con NVNONN cũng đã có nhiều nghĩa cử, nhiều hoạt động hết sức tích cực để có những đóng góp, hỗ trợ bằng việc làm, bằng vật chất, tình cảm yêu thương, chia sẻ động viên gửi gắm cho đồng bào trong nước dù tác động của đại dịch đối với kiều bào ta ở nhiều nước đặc biệt là châu Âu rất khó khăn.

Điều kiện mặt bằng chung của bà con ta ở nước ngoài cũng còn những khó khăn, phải lo kiếm sống hàng ngày. Nhưng khi tình hình trong nước như vậy, bà con đã dành rất nhiều tình cảm, nguồn hỗ trợ đóng góp với tình cảm, tâm thế, sự yêu thương rất tuyệt vời. Vì vậy khi tiếp nhận tình cảm đó, chúng tôi rất cảm động và tôi nghĩ rằng không gì đặc biệt hơn, tuyệt vời hơn tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Ông có thể cho biết một số công việc trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới để kết nối, thúc đẩy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc?

-  Trong thời gian tới, nếu chọn nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ, chúng tôi vẫn đặc biệt quan tâm đến việc làm sao để đề xuất và tham gia phản biện, xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến NVNONN. Bởi, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến NVNONN và đã có Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 cùng rất nhiều văn bản pháp luật cụ thể khác quy định rất nhiều nội dung liên quan.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc thực thi các chính sách đó vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Sự vướng mắc nằm ở nhiều khâu, ở sự phối hợp của các cơ quan khác nhau nên qua tiếp xúc bà con, tôi thấy rằng bà con vẫn rất mong muốn làm sao có được cơ chế, chính sách đầy đủ và các cơ chế, chính sách đó phải được cụ thể hóa, có khả năng thực thi trong thực tiễn để giúp bà con kiều bào gắn bó với quê hương, có điều kiện tốt hơn để quan tâm đầu tư phát triển cũng như trở về quê hương sinh sống ổn định lâu dài. 

Minh Ngọc (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

(PLVN) - Ông Pallab Sengupta - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng để đối phó với bất cứ mối đe dọa bên ngoài nào, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.

Đọc thêm

Truy bắt 'nữ quái' trốn nã đặc biệt nguy hiểm

Truy bắt 'nữ quái' trốn nã đặc biệt nguy hiểm
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển mới bắt giữ Nguyễn Thị Lan, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Đổi thời, luật lấn lệ

Đổi thời, luật lấn lệ
(PLVN) - Việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) trên danh nghĩa đã kết thúc từ đầy năm 2020 và trên thực tế cơ bản cũng đã xong ngay trước khi năm mới 2021 bắt đầu. Nhưng như thế không có nghĩa là giữa hai bên đã hết sạch mọi chuyện lằng nhằng với nhau mà gốc rễ ở thời nước Anh còn là thành viên EU. 

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung
(PLVN) - Giới quan sát nhận định, thời ông Trump cầm quyền, Mỹ đã có sự điều chỉnh chính sách và chiến lược rất cơ bản theo hướng cứng rắn và xung khắc với Trung Quốc đồng thời trên nhiều phương diện. Mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Mỹ sẽ không giảm bớt mức độ xung khắc và đối đầu quyết liệt với Trung Quốc ở thời ông Biden trị vì nước Mỹ. Nhất là sau khi hai bên vừa mới nặng tay tung đòn nhằm vào nhau. 
Thay đổi triều chính ở Mỹ

Thay đổi triều chính ở Mỹ

(PLVN) - Ngày 20/1 vừa qua, cái gì phải đến sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ thì cũng đã, đến tân Tổng thống Joe Biden và tân Phó Tổng thống Kamala Harris (đều thuộc Đảng Dân chủ) chính thức tuyên thệ nhậm chức. Thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt và nước Mỹ lại một lần thay đổi triều chính.

Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu
(PLVN) - Nội dung hấp dẫn được trình bày đẹp và sang trọng, Pháp luật Chuyên đề số đặc biệt Xuân Tân Sửu là món quà tinh thần đặc sắc như một lời tri ân gửi tới quý độc giả đã tin yêu, thủy chung đồng hành cùng chúng tôi suốt một “năm Covid” đầy khó khăn, thử thách...

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam
(PLVN) - Ông Pallab Sengupta - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng để đối phó với bất cứ mối đe dọa bên ngoài nào, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.
Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”

Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”

(PLVN) - Trên diện tích gần 300m2 vừa được khai quật cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều (Quảng Ninh), các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện một số cột, cọc gỗ tại khu vực đầm cách đó không xa.

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
(PLVN) - Với việc thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh Quảng Bình đã từng bước nâng cao ý thức, nhận thức và hành động của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.
Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

(PLVN) - Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch

Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch
(PLVN) - UBND tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đang thảo luận và tiến tới việc ký kết hợp tác chiến lược để đưa Cà Mau trở thành một trong những địa phương đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và năng lượng tái tạo; nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho nhân dân trong vùng tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển nền văn hóa địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới
(PLVN) - Nối tiếp các hoạt động thu hút khách du lịch MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) đến Đà Nẵng trong năm 2021, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách du lịch gồm 700 nhân viên từ Công ty TNHH R&B Hà Nội do Công ty Cổ phẩn Du lịch Danasea và Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Phố Việt khai thác.

Quảng Ngãi sẽ "mạnh tay" với những dự án đầu tư về nông nghiệp kiểu "để không"

Quảng Ngãi sẽ "mạnh tay" với những dự án đầu tư về nông nghiệp kiểu "để không"
(PLVN) - Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ngãi “nở rộ” các dự án đầu tư về nông nghiệp, dịch vụ với những báo cáo được xem là “cú huých” về phát triển kinh tế cho các địa phương. Thế nhưng, thực tế sau khi được cấp phép, không ít dự án chỉ triển khai dang dở rồi … để đó, gây ảnh hưởng đời sống và bức xúc dư luận.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬