Tổng kết thi đua khối Cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
(PLVN) - Sáng 14/12, tại TP Tuy Hòa, Phú Yên đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Hồ Thị Nguyên Thảo; cùng lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong khu vực.

Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 8 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kom Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Nông gồm 16 thành viên bao gồm 8 Sở Tư pháp và 8 Cục THADS

Thay mặt UBND tỉnh Phú Yên, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vinh dự và vui mừng khi năm 2020, Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên được chọn làm Trưởng khu vực thi đua. Bà Thảo gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư pháp đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ để ngành Tư pháp địa phương và khu vực ngày càng phát triển mạnh mẽ. Phú Yên sẽ phấn đấu, nỗ lực đạt được những kết quả nhất định, tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020 diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp; Hội đồng thi đua - khen thương Trung ương vừa tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (ngày 10/12/2020), trong đó đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị”, đồng thời chỉ đạo “Phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức sản xuất, tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu… để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)”. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm, đặt niềm tin và giành nhiều kỳ vọng cho công tác thi đua và phong trào Thi đua ái quốc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao công tác Tư pháp khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020
 Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao công tác Tư pháp khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, năm 2020, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu liên tiếp xảy ra, gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp nói riêng nhưng các Cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự trong Khu vực đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, thúc đẩy thực hiện hiệu quả hoạt động chuyên môn, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đều đã cơ bản đã hoàn thành theo đúng Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020.

Theo Thứ trưởng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: Công tác thi đua - khen thưởng tuy đã được quan tâm tổ chức thực hiện nhưng tại một số cơ quan, đơn vị, việc triển khai vẫn còn hình thức, chưa coi phong trào thi đua là giải pháp thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách chất lượng, hiệu quả; một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chấm điểm, đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng còn thiếu toàn diện, chưa thực sự khách quan.

Sang năm 2021, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong khu vực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sáng tạo, bứt phá, tận dụng và phát huy thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng yêu cầu:

Một là, tiếp tục triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện thực chất, gắn thi đua - khen thưởng vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chủ đề tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V đã đề ra là “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”.

Hai là, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Tư pháp và Khu vực phát động; gắn công tác tổ chức các phong trào thi đua với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025; chú trọng nghiên cứu, bám sát việc triển khai các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp (Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW hợp tác quốc tế về pháp luật; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư…).

Bốn là, đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất, đặc biệt tránh hình thức, lãng phí trong công tác thi đua; thực hiện đánh giá, bình xét, khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan; có tiêu chí, cơ sở rõ ràng, công khai, minh bạch cho việc đánh giá và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân dựa trên kết quả công tác của từng cơ quan, đơn vị và kết quả đánh giá công chức hàng năm. Mặt khác cũng cần gắn kết quả công tác thi đua khen thưởng với việc đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo động lực cho các cá nhân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới.

Năm là, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; 

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu đánh giá đúng việc tổ chức phong trào thi đua tại 8 Sở Tư pháp và 8 Cục THADS trong Khu vực để từ đó suy tôn đơn vị thực sự làm tốt, là điểm sáng của toàn ngành với tinh thần trách nhiệm cao, cùng chia sẻ, cùng thông hiểu, đoàn kết vì cái chung. Qua đây, Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực sẽ nhìn nhận đúng hơn vị trí, vai trò công tác tư pháp,THADS trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, có cách nhìn, so sánh từ công tác thi đua để trăn trở, suy nghĩ làm sao để đưa công tác tư pháp và THADS lên tầm cao mới. 

Đại diện Trưởng thi đua khu vực năm 2020 tặng cờ lưu niệm cho các Trưởng, Phó trưởng thi đua khu vực năm 2021.
 Đại diện Trưởng thi đua khu vực năm 2020 tặng cờ lưu niệm cho các Trưởng, Phó trưởng thi đua khu vực năm 2021.

Tại Hội nghị tổng kết, Khu vực thi đua đã tiến hành bình xét, suy tôn để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp suy tôn tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2020 gồm 2 Sở Tư Pháp: Đắk Lắk, Đắk Nông; 2 Cục Thi hành án dân và 8 chi cục các huyện.

Năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai làm Trưởng thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai mạc “Ngày hội việc làm Trường Đại học Luật Hà Nội - Job Fair 2021”.

Ngày hội việc làm trường Đại học Luật Hà Nội - JOB FAIR HLU 2024: Chìa khóa mở tương lai

(PLVN) - "Ngày hội việc làm - Job Fair" là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm giúp sinh viên gặp gỡ, kết nối và tìm hiểu nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Từ đó, giúp các bạn trẻ định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai, đồng thời là cơ hội để sinh viên có thể tìm kiếm việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Ban Nội chính Thành ủy làm việc với Cục THADS Thành phố

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) - Chiều 17/4 /2024 , tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) , Đoàn công tác của Ban Nội chính Thành uỷ do đồng chí Trần Quốc Trung - Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục THADS TPHCM về kết quả THADS 6 tháng đầu năm, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Tập huấn nâng cao cho giảng viên nguồn về kỹ năng xử lý, giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm pháp

Tập huấn nâng cao cho giảng viên nguồn về kỹ năng xử lý, giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm pháp
Tiếp nối thành công của Khóa tập huấn cơ bản tổ chức tại Ninh Bình, ngày 13 -17/4/2024, tại Quảng Ninh, Học viện Tư pháp phối hợp với UNICEF triển khai tổ chức khóa tập huấn nâng cao cho giảng viên nguồn về xử lý, giáo dục và phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cục trưởng Cục PBGDPL Lê Vệ Quốc và Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Chiều 17/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Lê Vệ Quốc và Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa chủ trì Hội thảo.

Lan toả tình yêu sách đến với đoàn viên, thanh niên

Lan toả tình yêu sách đến với đoàn viên, thanh niên
(PLVN) - Với mong muốn tiếp tục lan toả tình yêu sách trong mỗi công chức, viên chức, người lao động, nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên trẻ, sáng ngày 17/4, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2024.

Nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật

Quang cảnh tọa đàm
(PLVN) -Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2024), sáng 17/4, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật”. Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Tọa đàm.

Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ
(PLVN) -Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính, đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức sáng 17/4

Bộ Tư pháp: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tư pháp: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
(PLVN) -Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Bộ Tư pháp đã theo dõi, đôn đốc thường xuyên để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC cũng như các kế hoạch trong 07 lĩnh vực CCHC trọng tâm của Chính phủ.

Yên Bái thi hành xong gần 1.600 án dân sự

Yên Bái thi hành xong gần 1.600 án dân sự
(PLVN) - Trong 6 tháng đầu 2024 toàn tỉnh Yên Bái đã thi hành xong gần 1.600 việc với hơn 73 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 59,36% về việc, 33,75% về tiền trong số có điều kiện thi hành.

Học viện Tư pháp tổ chức Tọa đàm về nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp luật sư

Đại diện các cấp, ngành liên quan và lãnh đạo Học viện Tư pháp chủ trì tọa đàm.
(PLVN) - Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu bày tỏ mong muốn, từ chia sẻ của các diễn giả tham dự Tọa đàm, mỗi học viên là luật sư tương lai có được cái nhìn đầy đủ và nhiều kiến thức bổ ích hơn về nghề nghiệp. Các học viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội...