Từ khóa: #Tổng công ty 15

Vào tù vì mua bán hóa đơn khống

Vào tù vì mua bán hóa đơn khống
(PLO) - Để thu tiền lời bất chính, các bị cáo đã có những hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn khống (không có hàng hóa kèm theo) nhằm mục đích là hợp thức hàng hóa, vật tư thi công các công trình xây dựng cơ bản của Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15).