Từ khóa: #tình tiết giảm nhẹ

Nộp lại tiền thu lợi bất chính có phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Ảnh minh họa.
(PLVN) -Trong nhiều vụ án hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 (trước đây là điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS 1999) có cách hiểu và áp dụng không thống nhất.

Khi nào được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Khi nào được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
(PLO) - Tôi có nghe nói đến từ 'tăng nặng, giảm nhẹ' trách nhiệm hình sự. Vậy xin hỏi, trong những trường hợp nào thì được áp dụng biện pháp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?(Trần Minh Hà - Tp Vinh)