Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp

(PLVN) - Chiều 10/1, Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Tư pháp năm 2019. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị của Bộ Tư pháp có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Gia Tuệ Minh.

Đạt nhiều thành tích trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, năm 2018, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn điểm lại những thành tích đạt được trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019.

Theo đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông quan Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Luật: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Giám định tư pháp.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 1
 Toàn cảnh Hội nghị

Bộ đã thẩm định 272 dự thảo văn bản, 31 đề nghị xây dựng văn bản; kiểm tra hơn 4,8 nghìn văn bản, phát hiện, kiến nghị xử lý 165 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền. Đối với công tác thi hành án, toàn Hệ thống đã thi hành xong trên 579 nghìn việc, gần 53 nghìn tỷ đồng. Bộ kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (nhờ đó, chỉ số B1 được cải thiện đáng kể, tăng 17 bậc so với năm 2018).

Bộ cũng thẩm định 76 điều ước quốc tế, góp ý 233 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tiếp nhận, xử lý 2.810 hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự gửi đi nước ngoài và 1.594 hồ sơ gửi tới Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ “đại diện pháp lý cho Chính phủ”, giải quyết 4 vụ tranh chấp đầu tư. Bộ còn tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 2
 Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác có việc còn chưa đạt kết quả mong muốn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đến CBCCVC có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có đơn vị chưa bảo đảm, nhất là trong phối hợp triển khai công việc, góp ý văn bản.

Việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, rõ nét. Đời sống của CBCC và người lao động dù đã được quan tâm song vẫn khó đáp ứng được nhu cầu của CBCC, người lao động.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 3
 2 tập thể và 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ Tư pháp quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác. Cụ thể, tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW; tham mưu giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng phòng ngừa các tranh chấp quốc tế…

Tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị

Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai tài chính của Bộ năm 2019; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp năm 2019; kết quả công tác cán bộ năm 2019; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống CBCCVC năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống năm 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị tạo điều kiện chăm lo cho cán bộ trẻ; đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ; bố trí trụ sở làm việc…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 4
 10 đơn vị nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp và 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp

Các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu rất cao; thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị cũng công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Theo đó, Bộ trưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 5 cá nhân. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trao tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 10 tập thể, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 5
 Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và Tổng Biên tập Đào Văn Hội nhận các danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Riêng Báo Pháp luật Việt Nam, ngoài Cờ Thi đua ngành Tư pháp, còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn cơ sở vững mạnh. TS Đào Văn Hội – Tổng Biên tập được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá năm 2019 là một năm thành công của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, đã triển khai, đạt kết quả toàn diện về công tác chuyên môn, xử lý được các vấn đề từ vĩ mô đến từng lĩnh vực cụ thể; về Quy chế dân chủ, được cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 6
 Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm, dân chủ; chăm lo đời sống cho CBCCVC được tốt hơn, đạt bình quân thu nhập tăng thêm từ 3 – 6 tháng trong bối cảnh rất nhiều thách thức. Công tác thi đua – khen thưởng đã vận dụng linh hoạt các quy định để động viên cho nhiều đối tượng…

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng lưu ý năm 2020 là một năm rất quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu duy trì kết quả đạt được của năm 2019, triển khai ngay từ đầu có kế hoạch, đặc biệt là điều hành chỉ đạo về quản lý, chuyên môn; tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị vừa sắc sảo về chuyên môn vừa quản lý điều hành linh hoạt và chủ động thực hành tiết kiệm. 

Đồng thời, Bộ trưởng cam kết sẽ nỗ lực hết mình quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như sẽ cố gắng duy trì các giải pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, nếu có điều kiện hơn thì mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ.

Hoàng Thư
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thượng tọa Lý Hùng: Nhà tu hành tinh thông cả giáo lý và pháp lý

Thượng tọa Lý Hùng từng có thời gian dài làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
(PLVN) - Với những cống hiến cho cộng đồng, đồng bào dân tộc, Thượng tọa Lý Hùng đã nhận được hơn 200 bằng khen, giấy khen, 10 huy chương, kỷ niệm chương của các bộ, ngành, địa phương và nước bạn Campuchia. Ông đóng góp trong nhiều lĩnh vực “Vì sự nghiệp nhân đạo”, “Vì hòa bình hữu nghị”, “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”… Trên hết, cảm nhận được ở vị tu sĩ này là tấm lòng tha thiết “vì nhân dân”, “vì đồng bào dân tộc”.

Khắc phục vướng mắc trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Khắc phục vướng mắc trong đăng ký biện pháp bảo đảm
(PLVN) -Nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm hiện hành, Bộ Tư pháp hiện đang soạn thảo dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP.

Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Nhìn xa hơn cái bóng của mình…

Luật sư Trần Hữu Huỳnh
(PLVN) -Cũng vì “Nhìn xa hơn cái bóng của mình…” mà anh giáo trưởng làng ngày nào đã trở thành một luật sư có tên tuổi. Không chỉ nỗ lực theo đuổi niềm đam mê bất chấp số phận nghiệt ngã, phương châm “Nhìn xa hơn cái bóng của mình…” mà ông kiên trì thực hiện đã góp phần đưa cộng đồng doanh nghiệp (DN) trở thành một bộ phận quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thi hành pháp luật.

Lê Hưng Dũng - Vị Thẩm phán gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách

Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận Lê Hưng Dũng.
(PLVN) - Trung thực, khách quan, cẩn thận trong quá trình giải quyết án,chú trọng phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án, ..chính là chìa khóa thành công của Thẩm phán, Chánh án Tòa án Nhân dân ( TAND) tỉnh Ninh Thuận Lê Hưng Dũng. Ông là một trong 96 cá nhân điển hình tiến tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV ( ngày 28/10/2020, tại Hà Nội).

Hoàng Hoa Trung và một tuổi trẻ rực rỡ

Hoàng Hoa Trung và một tuổi trẻ rực rỡ
(PLVN) -Chàng trai Hà Nội ấy miệt mài với các hoạt động tình nguyện đóng góp tích cực cho xã hội từ năm… 17 tuổi! Gần đây nhất, năm 2020, Hoàng Hoa Trung lọt vào danh sách 30 Under 30 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Ứng dụng HLU Connect và Cuốn Sổ tay sinh viên – Món quà chào đón các Tân sinh viên K46 của trường Đại học Luật Hà Nội

Ứng dụng HLU Connect và Cuốn Sổ tay sinh viên – Món quà chào đón các Tân sinh viên K46 của trường Đại học Luật Hà Nội
(PLVN) -Kỳ tuyển sinh năm 2021 là một kỳ tuyển sinh có nhiều trải nghiệm đặc biệt đối với các tân sinh viên trên khắp cả nước, trong đó có các tân sinh viên K46 của trường Đại học Luật Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách xã hội, nhiều tân sinh viên ở các địa phương không thể đến tận trường để làm thủ tục nhập học mà chỉ có thể thực hiện nhâp học online.

Bà Lê Thị Hồng Phượng: “Thủ lĩnh” sáng tạo trong lĩnh vực Tư pháp Đồng Tháp

Bà Lê Thị Hồng Phượng báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp về tình hình hoạt động của Sở Tư pháp Đồng Tháp.
(PLVN) - Từ khi còn công tác ở Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp với cương vị Trưởng ban Pháp chế, bà Lê Thị Hồng Phượng đã được đánh giá cao trong công tác “gác cổng” pháp lý. Từ tháng 12/2018, khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp, bà Phượng tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng sáng tạo.

Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em
(PLVN) -Cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (9/11), kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Người ươm mầm ‘hạt giống đỏ’ trên quê hương đất Tổ

Thầy Bùi Xuân Nhật trao bằng tốt nghiệp cho lớp Chuyên Sử khóa 34 (2016-2019).
(PLVN) - Thầy Bùi Xuân Nhật, giáo viên bộ môn Lịch sử, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã góp phần không nhỏ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú của trường để giới thiệu những nhân tố mới xứng đáng - những “hạt giống đỏ” - cho Đảng.

Người hòa giải viên tận tâm và trách nhiệm

Ông Nguyễn Văn Mảnh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
(PLVN) -Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, 3 năm qua, với vai trò là Bí thư chi bộ đồng thời cũng là Tổ trưởng Tổ hòa giải Ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Mảnh đã hòa giải thành công nhiều vụ việc, đem đến niềm vui cho bà con trong thôn xóm.

Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự

Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự
(PLVN) -Chiều 15/10, trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2021 với Bộ Tư pháp Pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Bộ Tư pháp Pháp tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm của Bộ Tư pháp Pháp trong hoạt động kiểm tra, giám sát công tác THADS”.

“Nữ tướng” thổi “làn gió mới” vào Tư pháp đất Sen hồng

Bà Phượng được mệnh danh là “nữ tướng” gác cổng về mặt pháp lý của địa phương.
(PLVN) -Từ khi còn công tác ở HĐND tỉnh Đồng Tháp với cương vị Trưởng Ban Pháp chế, bà Lê Thị Hồng Phượng đã được mệnh danh là “nữ tướng” gác cổng về mặt pháp lý của HĐND tỉnh. Từ tháng 12/2018 khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, bà lại tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng sáng tạo, lãnh đạo công tác Tư pháp địa phương đạt được những thành tựu ấn tượng.