Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp

(PLVN) - Chiều 10/1, Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Tư pháp năm 2019. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị của Bộ Tư pháp có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Gia Tuệ Minh.

Đạt nhiều thành tích trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, năm 2018, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn điểm lại những thành tích đạt được trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019.

Theo đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông quan Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Luật: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Giám định tư pháp.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 1
 Toàn cảnh Hội nghị

Bộ đã thẩm định 272 dự thảo văn bản, 31 đề nghị xây dựng văn bản; kiểm tra hơn 4,8 nghìn văn bản, phát hiện, kiến nghị xử lý 165 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền. Đối với công tác thi hành án, toàn Hệ thống đã thi hành xong trên 579 nghìn việc, gần 53 nghìn tỷ đồng. Bộ kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (nhờ đó, chỉ số B1 được cải thiện đáng kể, tăng 17 bậc so với năm 2018).

Bộ cũng thẩm định 76 điều ước quốc tế, góp ý 233 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tiếp nhận, xử lý 2.810 hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự gửi đi nước ngoài và 1.594 hồ sơ gửi tới Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ “đại diện pháp lý cho Chính phủ”, giải quyết 4 vụ tranh chấp đầu tư. Bộ còn tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 2
 Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác có việc còn chưa đạt kết quả mong muốn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đến CBCCVC có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có đơn vị chưa bảo đảm, nhất là trong phối hợp triển khai công việc, góp ý văn bản.

Việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, rõ nét. Đời sống của CBCC và người lao động dù đã được quan tâm song vẫn khó đáp ứng được nhu cầu của CBCC, người lao động.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 3
 2 tập thể và 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ Tư pháp quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác. Cụ thể, tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW; tham mưu giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng phòng ngừa các tranh chấp quốc tế…

Tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị

Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai tài chính của Bộ năm 2019; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp năm 2019; kết quả công tác cán bộ năm 2019; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống CBCCVC năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống năm 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị tạo điều kiện chăm lo cho cán bộ trẻ; đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ; bố trí trụ sở làm việc…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 4
 10 đơn vị nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp và 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp

Các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu rất cao; thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị cũng công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Theo đó, Bộ trưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 5 cá nhân. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trao tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 10 tập thể, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân…

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 5
 Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và Tổng Biên tập Đào Văn Hội nhận các danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Riêng Báo Pháp luật Việt Nam, ngoài Cờ Thi đua ngành Tư pháp, còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn cơ sở vững mạnh. TS Đào Văn Hội – Tổng Biên tập được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá năm 2019 là một năm thành công của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, đã triển khai, đạt kết quả toàn diện về công tác chuyên môn, xử lý được các vấn đề từ vĩ mô đến từng lĩnh vực cụ thể; về Quy chế dân chủ, được cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc.

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp ảnh 6
 Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm, dân chủ; chăm lo đời sống cho CBCCVC được tốt hơn, đạt bình quân thu nhập tăng thêm từ 3 – 6 tháng trong bối cảnh rất nhiều thách thức. Công tác thi đua – khen thưởng đã vận dụng linh hoạt các quy định để động viên cho nhiều đối tượng…

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng lưu ý năm 2020 là một năm rất quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu duy trì kết quả đạt được của năm 2019, triển khai ngay từ đầu có kế hoạch, đặc biệt là điều hành chỉ đạo về quản lý, chuyên môn; tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị vừa sắc sảo về chuyên môn vừa quản lý điều hành linh hoạt và chủ động thực hành tiết kiệm. 

Đồng thời, Bộ trưởng cam kết sẽ nỗ lực hết mình quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như sẽ cố gắng duy trì các giải pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, nếu có điều kiện hơn thì mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ.

Hoàng Thư
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lào Cai hoàn thành 90,6% các việc thi hành án dân sự

Ông Lê Anh Tuấn – Cục trưởng Cục THADS Lào Cai trao tặng hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2021
(PLVN) - Với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan THADS 2 cấp tỉnh Lào Cai đã triển khai công việc đảm bảo hoàn hành Kế hoạch công tác năm 2021, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam năm 2021 thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong công tác đảng

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp.
(PLVN) - Chiều 3/12, tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và Lễ kết nạp Đảng viên của hai Chi bộ Khối Nội dung và Chi bộ Khối Hành chính.

Tăng cường năng lực, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật

Điểm cầu Hội nghị tập huấn do đại diện Bộ Tư pháp và UNDP chủ trì.
(PLVN) - Bộ tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực báo cáo viên pháp luật được Bộ Tư pháp phối hợp xây dựng nhằm hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật
(PLVN) -Ngày 30.11, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược.

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội
(PLVN) -Cuộc thi HLU Debate Tournament 2021 là một sân chơi tranh biện bổ ích, được tổ chức bởi CLB Kỹ năng Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm giúp người tham gia thoả sức đam mê, khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân và học tập kiến thức cũng như những kỹ năng vô cùng cần thiết trong tranh biện. 

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án
(PLVN) -Để áp dụng được biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng biện pháp này còn gặp nhiều khó khăn.

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022
(PLVN) - Chiều ngày 30/11/2021, Cục THADS Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng tham dự có các thành viên lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Chi cục trưởng THADS trực thuộc.