Từ khóa: #thủng đại tràng

Thủng đại tràng do nuốt phải tăm

 Thủng đại tràng do nuốt phải tăm
(PLVN) - Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) mới tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân thủng đại tràng do nuốt phải tăm.