Thi hành án dân sự Hà Nội: Công tác cán bộ là giải pháp đột phá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội Phạm Văn Dũng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tới.

Kết quả thi hành án nhiều chuyển biến

Theo đánh giá của Lãnh đạo Cục THADS Hà Nội, mặc dù trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời các cơ quan, đơn vị phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong khi số lượng việc và giá trị phải thi hành án tăng cao, ngày càng có nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, có giá trị phải thi hành rất lớn nhưng các cơ quan THADS thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác và đạt được một số kết quả tích cực.

Theo đó, kỷ cương hành chính được tăng cường, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, người lao động được nâng lên. Kết quả thi hành án về việc, tiền có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành xong tăng, công tác theo dõi thi hành án hành chính được quan tâm triển khai, thực hiện. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài. Tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được tập trung, bảo đảm thông suốt; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, kiện toàn một bước.

Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác THADS của các cơ quan THADS thành phố Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận như: Kết quả THADS còn thấp, chưa thực sự bền vững, chưa có chuyển biến rõ nét, nhất là kết quả về tiền; Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều, một số trường hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định. Công tác tổ chức cán bộ còn chưa thực sự đem lại hiệu quả cao, chưa có những giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài để củng cố đội ngũ lãnh đạo cũng như công chức các cơ quan THADS…

Tạo “liên thông”, “dòng chảy” trong công tác cán bộ

Dự báo nhiệm vụ thời gian tới sẽ hết sức nặng nề, để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hài hòa “mục tiêu kép” đó là đảm bảo thực hiện tốt công việc gắn với với việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, cán bộ, công chức là trên hết, trước hết.

Đặc biệt quan tâm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của các Cơ quan THADS trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, tiếp tục quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các công chức khác trong thi hành công vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn khi tiếp công dân, làm việc với đương sự và thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở, phê bình, xử lý hoặc đề xuất người có thẩm quyền xử lý công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị trực tiếp quản lý.

Lãnh đạo Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải coi công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp đột phá trong thời gian tới, trong đó quan tâm việc củng cố kiện toàn tổ chức các cơ quan THADS, kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đưa vào quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, trình độ. Tạo “liên thông”, “dòng chảy” trong công tác cán bộ giữa Cục với Chi cục, giữa các Chi cục để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ thông qua công tác luân chuyển, điều động, biệt phái; chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công tâm, khách quan, thực chất, không cào bằng, từ đó tạo động lực lan tỏa thực sự tới từng công chức, người lao động.

Cùng với đó, cần tập trung nguồn lực để chỉ đạo, tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh việc giao tài sản trong các vụ bán đấu giá thành nhằm nâng cao kết quả, tỷ lệ thi hành án.

Rà soát, phân loại và thống kê các vụ việc đã thụ lý trên 3 năm, 5 năm, 10 năm nhưng chưa tổ chức thi hành xong; phân tích rõ nguyên nhân, chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, đặc biệt là khâu trước khi đưa tài sản ra bán đấu giá. Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án trọng điểm, vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài…

K.Quy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

TIN BUỒN!

TIN BUỒN!
(PLVN) -  Bộ Tư pháp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Họp báo công tác tư pháp Quý III/2021

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Họp báo
(PLVN) -Lần đầu tiên, Bộ Tư pháp sẽ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong cả nước đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa
(PLVN) - Là Trưởng phòng Tư pháp của huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, anh Phạm Đăng Quyên được đánh giá là có cách điều hành linh hoạt, để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực tư pháp, cùng tập thể Phòng đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Tư pháp nói chung và sự phát triển tư pháp địa phương nói riêng.

Hà Nội: Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Xã Đồng Tâm coi trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19, ảnh MH
(PLVN) -Trên cơ sở kết quả chỉ đạo điểm đã đạt được của Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016, giai đoạn 2017 – 2021 Thành phố Hà Nội đã lựa chọn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đạt những kết quả tích cực.

Đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tội phạm với Công an xã

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) chiều 20/10, đa số các ý kiến tán thành với đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum Trần Minh Thắng: Năng động, sáng tạo trong công tác

Ông Trần Minh Thắng.
(PLVN) - “Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tế, xã hội… của địa phương. Nhưng dù đại dịch có kéo dài hơn nữa cũng sẽ không thể ngăn cản được hoạt động tư pháp đến với bà con nhân dân tại địa phương ”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum Trần Minh Thắng khẳng định.

Nữ giám đốc Sở Tư pháp Sơn La “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La.
(PLVN) -Hơn 20 năm công tác là chừng ấy thời gian bà Trần Thị Minh Hòa không thể nào quên những tháng ngày gian khó “băng rừng, vươt núi”, đi bộ cả chục cây số đến những bản làng xa xôi làm nhiệm vụ, rồi “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. Câu chuyện về sự nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc đã tôi luyện nên phẩm chất, bản lĩnh của người lãnh đạo ngành tư pháp “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hoàn thiện thể chế nhìn từ góc độ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hoàn thiện thể chế nhìn từ góc độ phòng chống dịch bệnh COVID-19
(PLVN) -Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19 trên quy mô toàn quốc. Từ đó cho đến nay, mỗi đợt bùng phát dịch đều đặt ra những thách thức lớn cho các cơ quan nhà nước cả ở trung ương và địa phương trong việc đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nữ già làng đầu tiên ở Gia Lai

 Già làng Ksor H’Lâm của làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai.
(PLVN) - Thời chiến tranh chống Mỹ, già Ksor H’Lâm (SN 1945, làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai) là một nữ chiến sỹ gan dạ. Thời bình, với vai trò già làng, bà đã giúp đồng bào mình phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Giáo sư Hoàng Chương: “Tôi mong muốn người dân thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông”

Giáo sư Hoàng Chương xúc động khi được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.
(PLVN) -Ở tuổi U90, Giáo sư Hoàng Chương không còn sức khỏe như trước, đi phải có người dìu, giọng dần đuối nhưng bù lại, ông vô cùng minh mẫn với trí nhớ tuyệt vời vượt tuổi tác. Khi nhắc tới văn hóa dân tộc cũng như dự án văn hóa giao thông, vị giáo sư cao niên hào hứng ngược về miền ký ức.

Tăng cường kiểm soát nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước cần phân định rành mạch chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và chú trọng, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ.