Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô: Nghiên cứu quy định mức chung nhất định

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 11/10, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Thí điểm đấu giá biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, việc ban hành nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân song hành với hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay để chủ phương tiện có quyền lựa chọn, khả thi khi thực hiện; đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật và mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước từ đấu giá quyền lựa chọn biển số; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số hiện nay để có thể số hóa hoàn toàn trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

Dự thảo Nghị quyết gồm bảy điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; biển số đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người nhận chuyển nhượng, người được cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe; giá khởi điểm, tiền đặt trước; đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Vẫn theo Thứ trưởng Bộ Công an, trên cơ sở các giải pháp được lựa chọn tại mỗi chính sách, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Nghị quyết với một số quy định riêng, khác với quy định của luật hiện hành áp dụng cho việc thí điểm đấu giá biển số ô tô trong thời gian ba năm.

Trong đó, về biển số đưa ra đấu giá, dự thảo Nghị quyết quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô chưa đăng ký, Bộ Công an dự kiến cấp mới cho xe ô tô của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (nền màu trắng, chữ và số màu đen), được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày tổ chức đấu giá.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá (kể cả biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải là nơi đăng ký thường trú, đặt trụ sở của người tham gia đấu giá).

Về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, kết nối với Hệ thống đăng ký, quản lý xe để đấu giá biển số và đăng ký biển số trúng đấu giá theo quy định. Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

Về giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số đưa ra đấu giá, theo đó xác định con số cụ thể, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất và phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, vùng 1 (gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) là 40.000.000 đồng; vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20.000.000 đồng .

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, nguyên tắc xuyên suốt của Bộ Công an là không đưa ra khái niệm “biển số đẹp”, “kho số đặc biệt” hoặc “kho số đẹp”…

Về sử dụng nguồn thu từ đấu giá, dự thảo Nghị quyết quy định “số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương”.

Tuy nhiên, tại Thông báo 1484/TB-TTKQH ngày 26/9/2022, thông báo kết luận của UBTVQH về đề nghị của Chính phủ đã kết luận “các khoản thu từ đấu giá thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước trung ương hưởng 100% theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”.

Bộ Công an đã tiếp thu và chỉnh sửa nội dung chính sách như sau: “Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước”.

Quy định một mức giá khởi điểm

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cơ bản đồng tình và thống nhất tờ trình và báo cáo thẩm tra.

Theo ông Bùi Văn Cường, việc thực hiện thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá sẽ giúp có thêm khoản thu ngân sách đáng kể, đồng thời giúp người dân có quyền tiếp cận những biển số họ mong muốn một cách minh bạch. Việc này cũng giúp Bộ, ngành Công an đỡ vất vả trong việc quản lý.

Ông Bùi Văn Cường đề nghị nghiên cứu thêm mở rộng đấu giá cả biển số vàng vì doanh nghiệp cũng muốn sở hữu số đẹp, sẵn sàng đấu giá với giá cao, giúp thu được một khoản tiền.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng lại cho rằng, đây là vấn đề mới, thí điểm, chưa hình dung được những hệ quả pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng biển số được cấp thông qua đấu giá nên cần thận trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị, phạm vi đấu giá là loại biển số trắng cấp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; chưa nên mở rộng ra biển vàng hay biển số mô tô.

“Việc thí điểm đưa ra đấu giá là cấp quyền sử dụng số đăng ký ô tô đó, mục đích là để quản lý được số phương tiện thông qua số đăng ký, không phải mục đích tối đa là thu được tiền càng nhiều càng tốt”, ông Tùng nói.

Cho rằng biển số xe không phải là một tài sản thông thường, mà là để phục vụ quản lý nhà nước nên ông Tùng cho rằng, quyền và nghĩa vụ người trúng đấu giá phải có sự hạn chế phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị làm rõ phương thức để lựa chọn một tổ chức đấu giá; làm rõ điều kiện, tiêu chí, công khai, minh bạch để kiểm soát, hạn chế rủi ro dẫn đến tiêu cực.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhất trí với chủ trương thực hiện thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chủ tịch QH cho biết, trước đây, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này, một số địa phương đã thí điểm thực hiện.

Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô: Nghiên cứu quy định mức chung nhất định ảnh 1

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

“Đây là nội dung nhằm thực hiện quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, đáp ứng nhu cầu có thật và cũng không ít của người dân, chủ sở hữu phương tiện xe cơ giới là ô tô”, Chủ tịch QH nói.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến khi khai mạc Kỳ họp thứ 4 không còn nhiều, Chủ tịch QH đề nghị, Chính phủ chủ động cân nhắc lựa chọn về phạm vi, mức độ thí điểm thực hiện, trong quá trình thực hiện sau này có thể rà soát cân nhắc bổ sung đối tượng hoặc điều chỉnh một số vấn đề.

Cơ bản tán thành với báo cáo thẩm tra, Chủ tịch QH cho rằng đến nay, hồ sơ nghị quyết đã đủ điều kiện trình QH xem xét quyết định.

Về mức giá khởi điểm, Chủ tịch QH đề nghị nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra, có thể quy định một mức chung nhất định, không nên cao quá.

“Nếu quy định giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã đạt được mục tiêu, thu hút được người tham gia. Bởi mục tiêu của việc này một mặt là khai thác hiệu quả kho số, mặt khác là đáp ứng một phần nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, không phải chỉ để thu ngân sách”, Chủ tịch QH nói.

Về trình tự thủ tục, Chủ tịch QH đề nghị rà soát để quy định theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.

Phát biểu tiếp thu, giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng, việc xác định một mức giá khởi điểm chung để đấu giá là hợp lý. Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, của Ủy UBTVQH để báo cáo Chính phủ, nghiên cứu thiết kế cho phù hợp.

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand tại lễ đón.
(PLVN) - Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Chiều tối 3/12 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã đến sân bay Auckland của New Zealand.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về loạt vấn đề quan trọng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
(PLVN) - Chiều 3/12, Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các dự án hạ tầng giao thông quan trọng và những kiến nghị đề xuất của Bình Dương.

Kỷ luật Khiển trách Chủ tịch tỉnh Nam Định

Kỷ luật Khiển trách Chủ tịch tỉnh Nam Định
(PLVN) - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân, trong đó có ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh này...

Ông Cao Tường Huy được giao Quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Cao Tường Huy (bên phải).
(PLVN) - Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký mới trao Quyết định của Thủ tướng về việc giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân - Ảnh: TTXVN
Được tin đồng chí Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã từ trần, ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư và gia đình đồng chí Giang Trạch Dân.

Bộ Tư lệnh 86: Tập trung xây dựng nguồn lực tác chiến không gian mạng

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tuổi trẻ sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh 86.
(PLVN) - Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng “người trước, súng sau”, Bộ Tư lệnh 86 tập trung xây dựng nguồn lực con người, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị nói riêng và lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân nói chung theo hướng “Trung thành, kỷ luật, trí tuệ, hiệu quả”, lấy yếu tố chính trị, tư tưởng làm đầu, năng lực, trình độ là cơ bản và chất lượng hiệu quả công việc là quan trọng.

Quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết

Chủ tịch QH phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam.
(PLVN) -  Chiều 2/12 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại TP Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam, cơ quan nghiên cứu và đề xuất chính sách chuyên về quan hệ Việt Nam - Australia đầu tiên của Australia do Đại học RMIT sáng lập.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ

Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ
(PLVN) - Chiều 2/12, ông Lý Công Bắc – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Bạc Liêu đã thông tin về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 tháng 21 ngày đối với ông Châu Văn Mỹ - Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt quả tang đang nhận hối lộ của một nữ bị cáo tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu.

Chủ tịch Quốc hội dự diễn đàn hợp tác Giáo dục Việt Nam – Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
(PLVN) -  Sáng ngày 2/12, theo giờ địa phương, tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, tại Tp. Melbourne, GS.TS Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với các đối tác Australia, chính quyền Bang Victoria cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Nhiều dự án nằm ở vị trí đắc địa nhưng nhiều năm không triển khai gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả đầu tư. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Việc thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của đất nước, tạo chuyển biến rõ rệt, căn bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí song hành với những kết quả quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.