THADS tỉnh Hải Dương cần đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức cán bộ

(PLO) -Đó là nhấn mạnh của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2018 của Cục THADS tỉnh Hải Dương diễn ra chiều qua (14/12). 
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ nghiệp vụ 2 (Tổng cục THADS), Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng tham dự.

Báo cáo kết quả công tác THADS năm 2017, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương Cao Văn Lập nêu rõ, năm 2017, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Trong đó, Cục đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác THADS… Nhờ đó, kết quả công tác THADS năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả như công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thường xuyên; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường. 

Kết quả tổ chức thi hành án tiếp tục có nhiều chuyển biến, toàn tỉnh chỉ còn thiếu 2,8% tỷ lệ giảm án có điều kiện chuyển kỳ sau là hoàn thành cả 4 chỉ tiêu; 6/13 đơn vị hoàn thành 4 chỉ tiêu, 5/13 đơn vị hoàn thành 3 chỉ tiêu và 2/13 đơn vị hoàn thành 2 chỉ tiêu. Công tác tiếp nhận bản án, quyết định và ra quyết định thi hành án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; việc tổng hợp báo cáo, thống kê được thực hiện kịp thời, chính xác; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản kịp thời, đúng pháp luật; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Cục cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, tồn tại như việc quán triệt, triển khai văn bản của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ngành dọc cấp trên ở một số đơn vị chất lượng, hiệu quả còn chưa cao. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế cơ quan của một bộ phận cán bộ còn chưa nghiệm; kết quả một số mặt công tác chưa đáp ứng yêu cầu, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lề lối làm việc, kỹ năng của một số cán bộ còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số vi phạm, sai sót nghiệp vụ chậm được khắc phục như chậm xác minh, chậm xử lý tiền thi hành án; việc thông báo thi hành án, nhất là thông báo cho đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, thông báo thi hành án liên quan đến quá trình kê biên, cưỡng chế, xử lý tài sản còn chậm nên đã phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc phân loại việc thi hành án chưa có điều kiện chưa thực sự chính xác.

Việc chấp hành chế độ báo cáo công tác THADS ở một số đơn vị còn thiếu nghiêm túc, công tác tổng hợp báo cáo thống kê của một số đơn vị, chấp hành viên còn chậm và thiếu chính xác. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, có việc chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động; việc nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới còn thụ động và chưa thường xuyên.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2018, Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính cùng các văn bản pháp luật liên quan. Cùng với đó, Cục sẽ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2018, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cục sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng phương án, kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên theo đúng Quy trình. Lãnh đạo Cục cần kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS.

Ghi nhận và biểu dương các kết quả trên, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi đề nghị thời gian tới, Cục THADS tỉnh Hải Dương cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng các Chi cục thành các đơn vị vững mạnh trên nguyên tắc phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch.

Cục cần triển khai toàn diện, nền nếp các công việc, lãnh đạo cần làm tốt công tác điều hành, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ cần được chú trọng để xây dựng lực lượng tinh nhuệ, có năng lực đảm bảo các yêu cầu trong tình hình hiện nay. Cùng với đó, Cục cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Hoan nghênh tinh thần chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn của Cục THADS tỉnh trong năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu yêu cầu lãnh đạo Cục cần tiếp tục thực hiện chính xác công tác phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, tăng cường công tác tự kiểm tra ở các Chi cục, làm tốt công tác tham mưu, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, cơ quan hữu quan. Ngoài ra, Cục cần tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm để phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương nội bộ.

Kim Quy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Bắc Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với UBND tỉnh Bắc Giang
(PLVN) -   Chiều nay (19/5), Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Sơn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang cùng làm việc với đoàn.

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị; đồng thời tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, hiệu quả làm việc trong đội ngũ Đảng viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình (TP HCM)...

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Toàn cảnh buổi Hội nghị
(PLVN) -  Vừa qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.