Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(PLVN) -Chiều 6/1, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.
Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cho biết năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Vụ vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ đã kịp thời bám sát chủ trương, chính sách mới của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW được triển khai thực hiện tốt, đặc biệt liên quan đến việc thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp.

Công tác quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ, tiếp tục có sự đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai toàn diện, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ, ngành. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức cơ bản kịp thời theo những quy định mới của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích chính đáng của công chức, viên chức…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương chưa kịp thời; một số đơn vị thuộc Bộ còn thiếu biên chế so với chỉ tiêu được phân bổ; chương trình đào tạo bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm…

Còn theo báo cáo của Phó Chánh Văn phòng Đảng – đoàn thể Cao Xuân Thủy, năm 2020, công tác đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành với nhiều điểm khởi sắc, ngày càng đi vào nề nếp theo hướng chuyên môn hóa. Công tác đoàn được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ và chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên với phương châm hướng về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên có nhiều đổi mới, đã tăng cường hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Nội bộ Văn phòng đoàn kết nhất trí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức…

Tuy nhiên, một số tồn tại trong công tác này cũng đã được chỉ rõ: việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chưa thường xuyên, liên tục; sự gắn kết giữa tham mưu công tác đảng với tham mưu công tác đoàn thể chưa chặt chẽ… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của 2 đơn vị ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm trong công việc, nhờ vậy, chất lượng công việc đạt được ngày càng cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tham mưu, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng ngày càng bài bản; công tác phối hợp với các đơn vị với các đơn vị thuộc Bộ chặt chẽ, hiệu quả. Năm 2021, với khối lượng công việc lớn mà biên chế lại hạn chế, các đơn vị cần chủ động đổi mới phương pháp làm việc, trong đó lưu ý việc đánh giá cán bộ phải toàn diện, khách quan, công tâm để kịp thời tham mưu Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ngay từ khâu quy hoạch; kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII trong toàn Đảng bộ.

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ảnh 1
 

Đánh giá cao kết quả đã đạt được của 2 đơn vị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy định pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tế để có mô hình tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ trưởng cũng lưu ý tới việc nghiên cứu mô hình tổ chức đối với các cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức pháp chế.

Về công tác cán bộ, cần đổi mới từ khâu tuyển dụng để đúng người, đúng việc, tuyển dụng được người tài; đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm trong việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng   kiến thức thực tiễn, kỹ năng giải quyết công việc.

Đối với công tác Đảng- Đoàn thể, Thứ trưởng yêu cầu cần làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương để có cơ sở triển khai các hoạt động cụ thể của Bộ, ngành. Cùng với đó, cần nghiên cứu đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, đoàn đúng điều lệ…

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu trong bối cảnh tinh giản biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ cần làm tốt việc ban hành và thực hiện các văn bản trong công tác này; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp địa phương. Công tác tuyển dụng, kiện toàn cán bộ cần thực hiện kịp thời, đáp ứng đúng theo các quy định mới; quan tâm hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo được đột phá. Đặc biệt, cần nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình hình của các đơn vị thuộc Bộ để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Đảng- đoàn thể cần làm tốt hơn việc điều phối và thực hiện văn kiện Đại hội Đảng XIII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Các tổ chức đoàn thể của Bộ cần phát huy các kết quả đã đạt được và đồng thời tăng cường mở rộng, đa dạng hơn các hoạt động... 

Kim Quy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: “Chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mắt người dân!”

Thiếu tá Trần Anh Tuấn dạy đàn cho trẻ em khiếm thị
(PLVN) -Hình ảnh chiến sĩ công an điển trai, đôn hậu với bộ quân phục xanh lá mạ ôm đàn ngồi giữa các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ hiên ngang đứng phân luồng giao thông giờ tan tầm trên đường Thanh Bình (Hà Đông), hay chàng shipper lam lũ, cần mẫn chở chổi đi giao đã quá đỗi thân thương và hằn sâu trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Và lý do khiến anh làm những công việc lặng thầm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này càng khiến chúng ta trân trọng hơn!