Tập trung làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát văn bản

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại cuộc họp liên ngành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ diễn ra sáng 9/12.

Kịp thời phát hiện nhiều mâu thuẫn, chồng chéo

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các thành viên của Tổ công tác tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, trong đó lưu ý tới vấn đề về cách thức tổ chức công việc, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực. Đánh giá hiệu quả phối hợp trong rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập tổ công tác rà soát VBQPPL…

Tập trung làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát văn bản ảnh 1
 

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020, Tổ công tác đã rà soát được khối lượng lớn các văn bản, trong đó đã phát hiện nhiều sai sót, mâu thuẫn, chồng chéo tuy nhiên mục tiêu cuối cùng là phải đề ra các giải pháp xử lý những tồn tại đó, từ đó tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật. Về hoạt động của Tổ công tác năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu các thành viên cho ý kiến cụ thể về số lượng chuyên đề sẽ rà soát; chủ đề rà soát.

Tập trung làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát văn bản ảnh 2
 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL năm 2020, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba cho biết mặc dù khối lượng văn bản thuộc đối tượng rà soát lớn, thời hạn thực hiện rà soát ngắn, quá trình thực hiện rà soát gặp không ít khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19, song Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm được giao. Bộ Tư pháp với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan.

Kết quả rà soát VBQPPL đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Quà rà soát, Tổ công tác, các Bộ, cơ quan liên quan đã phát hiện, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn.

Tập trung làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát văn bản ảnh 3
 

Tuy nhiên, Tổ công tác vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại, hạn chế do phạm vi, khối lượng công việc lớn, thời hạn thực hiện tương đối ngắn; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số hoạt động chưa thể thực hiện đầy đủ, hiệu quả như dự kiến.

Năm 2021, Tổ công tác dự kiến tập trung rà soát một số chuyên đề pháp luật về: kinh doanh bảo hiểm; đất đai; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh; tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp; quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân theo quy định trong Hiến pháp năm 2013; các quy định pháp luật liên quan đến Luật thương mại năm 2005.

Góp ý về dự kiến kế hoạch công tác năm 2021, đại diện Văn phòng Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đều cho rằng chuyên đề rà soát về quyền sở hữu tài sản theo quy định trong Hiến pháp năm 2013 là rất cần thiết, tuy nhiên nên mở rộng phạm vi của chủ đề theo hướng rà soát quy định về “quyền tài sản”, trong đó lưu ý tới các quy định về giá trị tài sản, quyền sở hữu tài sản khi phát sinh các tranh chấp…

Còn đại diện Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh hoạt động năm 2021 của Tổ cần xác định các nhiệm vụ hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu lực, hiệu quả, xuyên suốt. Theo đó, cần lưu ý về tiến độ xây dựng kế hoạch hoạt động; các nhiệm vụ cần gắn với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật sẽ được ban hành tới đây; gắn với việc triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ ban hành hàng năm; bám sát tư tưởng, quan điểm tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Cho ý kiến về chuyên đề rà soát năm 2021, đại diện Văn phòng Chính phủ cho rằng cần quan tâm tới việc rà soát các quy định đất đai gắn với đầu tư kinh doanh để phát hiện, kiến nghị sửa đổi các quy định đất đai còn gây cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh như giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng…để kịp thời có sửa đổi, bổ sung, tạo chính sách thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh Covid-19 diễn ra phức tạp.

Lựa chọn lĩnh vực rà soát mang tính kế thừa

Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh một trong những kết quả nổi bật Tổ công tác đạt được đó là đã rà soát được lượng lớn văn bản, phát hiện nhiều vấn đề được các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động tiếp thu để sửa đổi, bổ sung kịp thời…

Trong năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu Tổ công tác cần đổi mới cách thức tổ chức công việc chặt chẽ, hiệu quả hơn; chú trọng làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát. Theo đó, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ phát huy tính chủ động trong xử lý các văn bản thuộc thẩm quyền của đơn vị; đối với văn bản thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn thì chủ động tham mưu xử lý. Đối với kết quả rà soát của Tổ, Thứ trưởng yêu cầu Cục Kiểm tra VBQPPL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu Thủ tướng xử lý.

Đối với kế hoạch hoạt động năm 2021, cần lưu ý tới một số vấn đề trọng tâm là tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ; tham mưu xử lý kết quả rà soát hiệu quả, giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, cơ quan. Tiếp tục triển khai công tác rà soát văn bản theo chuyên đề, trong đó chọn các lĩnh vực mang tính kế thừa, bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ ban hành hàng năm; các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương về xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương… 

“Tinh thần chung để xác định các chuyên đề rà soát đó là tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; ứng dụng thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ công tác xây dựng pháp luật gắn với hoàn thiện và thi hành pháp luật…”, Thứ trưởng lưu ý. 

Kim Quy
Cùng chuyên mục
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với UBND tỉnh Bắc Giang

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Bắc Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô

(PLVN) -   Chiều nay (19/5), Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Sơn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang cùng làm việc với đoàn.

Đọc thêm

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Toàn cảnh buổi Hội nghị
(PLVN) -  Vừa qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.