Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 20/4, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết và Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2022 – 2026. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tham dự Hội nghị .
Toàn cảnh Lễ ký kết Toàn cảnh Lễ ký kết

Cùng tham dự về phía Bộ Tư pháp có các Thứ trưởng: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi. Về phía Uỷ ban dân tộc có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc: Lê Sơn Hải, Nông Quốc Tuấn, Y Thông.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc Phan Hồng Thuỷ cho biết: sau 7 năm thực hiện Chương trình, công tác phối hợp giữa Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tư pháp đã được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 1

Hai cơ quan đã hoàn thành tốt các Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản QPPL; tiến độ và chất lượng văn bản do hai bên phối hợp xây dựng đều được đảm bảo, không có văn bản nợ đọng.

Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành Văn bản QPPL luôn được quan tâm, chú trọng; hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải cơ sở đi vào chiều sâu, không ngừng đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của ngành dân tộc ngày càng được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

Các đơn vị chức năng của hai cơ quan, đặc biệt đơn vị đầu mối là Vụ Pháp chế, UBDT và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp luôn chủ động, tích cực trao đổi, phối hợp trong công tác chuyên môn bằng nhiều hình thức linh hoạt. Nhiều đơn vị thuộc hai cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp.

Ở địa phương, chương trình phối hợp được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, Ban Dân tộc và Sở Tư pháp chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ thường xuyên, hiệu quả.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Vụ Pháp chế, chương trình phối hợp còn một số hạn chế như đội ngũ người làm công tác pháp chế ngành công tác dân tộc TW và địa phương còn hạn chế về chất lượng và số lượng; đội ngũ cán bộ, báo cáo vien, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc hoặc biết tiếng dân tộc còn thiếu, chưa được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên; Kinh phí dành cho công tác pháp chế nói chung còn hạn hẹp…

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 2

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Hầu A Lềnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho lãnh đạo Bộ Tư pháp

Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế; đại diện Vụ Pháp chế cũng cho biết, thời gian tới hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, các chương trình đề án, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.; Cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp 2013 về lĩnh vực dân tộc; phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa dự án Luật về lĩnh vực công tác dân tộc vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Rà soát định kỳ, thường xuyên các văn bản liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ hoà giải ở cơ sở; đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số; công tác pháp chế…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc hai cơ quan đều đánh giá cao Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực công tác; đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp; tổ chức thường xuyên, hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng khả năng tiếp cận chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đồng bào; Rà soát, tham mưu hoàn thiện các chính sách liên quan đến vùng dân tộc; tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng, chia vui những thành quả, nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị chuyên môn, nhất là vai trò đầu mối trong tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện của Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc đối với Bộ, ngành Tư pháp và mong nhận được nhiều sự quan tâm, phối hợp thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 3
Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Uỷ ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Uỷ ban dân tộc quan tâm, tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu xây dựng Luật về lĩnh vực công tác dân tộc và các nhiệm vụ khác được giao theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, trong đó Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam;

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, các đơn vị chuyên môn của 02 Ngành cần tiếp tục chú trọng tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ; tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế ngành Dân tộc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau Lễ ký kết Chương trình này, về phần mình, Bộ trưởng cho biết Bộ Tư pháp sẽ chỉ đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, các đơn vị khác có liên quan của Ủy ban Dân tộc quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung đã được ký kết.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 4
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn huy động sức mạnh của cả hai bên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng tình và đánh giá cao nhiều nội dung đã được báo cáo tại Hội nghị cũng như dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn mới. Bộ trưởng cũng chỉ rõ những khó khăn của vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội, văn hoá, nhận thức pháp luật…và mong muốn hàng năm hai cơ quan sẽ có chương trình kế hoạch cụ thể trong phối hợp, huy động sức mạnh của cả hai bên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Bộ Tư pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ pháp chế; chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với các Ban dân tộc ở địa phương; tăng cường phổ biến pháp luật, hoà giải cơ sở, trợ giúp pháp lý với nòng cốt là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân tộc, già làng, trưởng bản…

Với hệ thống pháp luật đa dạng, Bộ trưởng Hầu A Lềnh mong muốn các chính sách pháp luật sẽ được biên soạn phù hợp, tạo sự bình đẳng, tăng khả năng tiếp cận pháp luật của đồng bào dân tộc.

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen và kỷ niệm chương của hai cơ quan cho các tập thể và cá

nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 5
Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 6
Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 7
Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 8
Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc ảnh 9
Thu Hằng
Cùng chuyên mục
Bà Nguyễn Thị Thược báo cáo công việc với đoàn công tác của Bộ Tư Pháp thăm và làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thược vị Giám đốc tâm huyết với ngành Tư pháp xứ Tuyên

(PLVN) - 53 tuổi đời với gần 30 năm công tác trong ngành Tư pháp, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, kiên quyết “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp được đồng nghiệp mệnh danh là “Bông hồng thép” của ngành Tư pháp xứ Tuyên.

Đọc thêm

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng
(PLVN) -Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 TPHCM đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” buộc 05 tổ chức, hộ kinh doanh bàn giao tại mặt bằng tại số 38 Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông quản lý, sử dụng.

Thầy Nguyễn Quang Hà và niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu khoa học

Thầy Nguyễn Quang Hà phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
(PLVN) -  Là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng với PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hà, nghiên cứu khoa học là niềm đam mê đặc biệt của bản thân ông. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng từng ngày trên giảng đường đại học để tiếp tục truyền lửa và cảm hứng đến cho nhiều thế hệ sinh viên nhà trường, giúp các em phát triển tư duy, phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp, tự tin hội nhập thời kỳ công nghiệp 4.0.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.
(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh hội thảo
(PLVN) -Sáng 26/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Góp ý Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc; Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa đồng chủ trì hội thảo.

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.
(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
(PLVN) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, nhằm giúp các học viên nắm vững các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của hoạt động tố tụng và một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên Tư pháp, đặc biệt là về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.