Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) - Chiều 26/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cùng tham dự.

Báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc cho biết tính đến ngày 24/6/2019, đã có 3 Bộ, ngành và 6 địa phương ban hành Kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Các kế hoạch được ban hành nhìn chung đã căn cứ vào nội dung tổng kết theo Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã tham mưu, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn; tổ chức hội thảo, tọa đàm tại Quảng Ninh, Quảng Bình; tổ chức 4 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tại 1 Bộ ngành và 3 địa phương. Kết quả kiếm tra cho thấy, qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL tại các địa phương đều có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác PBGDPL là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị ngày càng được thể hiện rõ nét. 

Việc xác định nội dung pháp luật và lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, vùng miền luôn được chú trọng; nhiều mô hình PBGDPL được xây dựng, duy trì, phát triển và nhân rộng… Bên cạnh kết quả đạt được, kết quả kiểm tra cũng cho thấy công tác PBGDPL tại các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 1
Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 cùng các hoạt động khác là chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Sở Tư pháp; chưa có văn bản hướng dẫn các cấp ủy Đảng Trung ương và địa phương trong việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động tổng kết còn eo hẹp…

Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn, khối lượng công việc để triển khai, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW là rất lớn nên Vụ PBGDPL cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính để bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Còn Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga kiến nghị đối với công tác khen thưởng tổng kết trên toàn quốc, cần có sự hướng dẫn cụ thể ở cấp Bộ và cấp Trung ương để đảm bảo tính hợp lý.

Liên quan tới công tác truyền thông, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Đặng Vũ Huân và Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Lê Văn Duyên khẳng định sẽ tích cực, chủ động trong việc xây dựng nội dung các bài viết để vận hành hiệu quả, cập nhật thường xuyên nội dung cho Chuyên mục “Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cùng các chuyên mục trên báo giấy, báo điện tử…

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp cần tăng cường phối hợp hơn nữa với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền phục vụ cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Còn đại diện Văn phòng Trung ương Đảng nhận định thời gian qua, Vụ PBGDPL đã tích cực triển khai các nhóm công việc, song trong kết quả tổng kết, cần nhấn mạnh tới sự chuyển biến về nhận thức và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 2
Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp

Nhận định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong thực hiện tổng kết 15 năm Chỉ thị số 32-CT/TW là hết sức nặng nề, do vậy Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng đề nghị Vụ PBGDPL cần theo dõi sát sao để có hướng dẫn cụ thể, đôn đốc các Ban, Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các hoạt động tổng kết, nhiệm vụ nào gặp vướng mắc, khó khăn cần báo cáo để kịp thời xử lý. Trong đó, phải đánh giá được bước chuyển biến mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước và sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; nhấn mạnh tới việc phát hiện mô hình PBGDPL hiệu quả, đặc biệt là cách làm mới trong thời gian gần đây đồng thời đánh giá được tác động của công tác PBGDPL trong việc nâng cao kiến thức, nhận thức chấp hành pháp luật.

Hoan nghênh sự chủ động của cơ quan tham mưu là Vụ PBGDPL, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu cần tổng kết đánh giá kết quả các công việc đã triển khai và dự kiến các nhiệm vụ mới có gì phát sinh so với kế hoạch để kịp thời điều chỉnh. Bộ trưởng cũng lưu ý các văn bản hướng dẫn về công tác truyền thông, thi đua khen thưởng, tài chính, kế hoạch của Bộ Tư pháp, công văn đôn đốc…cần tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, cần cân đối nguồn kinh phí, tổ chức các Đoàn kiểm tra một cách hợp lý để đảm bảo hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu việc tổng kết cần tập trung làm rõ được kết quả và tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác PBGDPL; cân đối giữa nội dung về phổ biến, tuyên truyền với nội dung về giáo dục; tiến hành khảo sát và các biện pháp khác để đánh giá kết quả PBGDP cũng như đánh giá tính tập trung và tính dàn trải trong các hoạt động PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL… 

Kim Quy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.