• Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy THADS Sơn La

  Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy THADS Sơn La
  (PLO) - Chú trọng việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Cục đảm bảo chất lượng và cơ bản đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những giải pháp Cục THADS Sơn La thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 

  Khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ của Tư pháp cấp huyện

  Khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ của Tư pháp cấp huyện
  (PLO) - “Việc kiện toàn tổ chức, cán bộ và nâng cấp cơ sở vật chất  của Tư pháp cấp huyện để nhận chuyển giao các nhiệm vụ đăng ký hộ tịch từ cấp tỉnh, bao gồm cả đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương để đảm bảo tính thông suốt, thống nhất và hiệu quả của cả hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch” là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch hôm qua (17/7).

  Ninh Thuận xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế

  Ninh Thuận xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế

   Để tăng cường hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) của địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong quí II/2011.

  Nhanh chóng kiện toàn tổ chức Sở Công Thương

  Nhanh chóng kiện toàn tổ chức Sở Công Thương
  (HPĐT)- Bên cạnh các giải pháp của các bộ, ngành trung ương, thành phố cần có giải pháp riêng nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án lớn, quan tâm đến các dự án mở rộng, cấp đất làm nhà ở cho người lao động, phối hợp xử lý thuế cho doanh nghiệp, phát triển lực lượng sản xuất, hạ tầng thương mại, hình thành các khu cung cấp nguyên liệu, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh khuyến công, nhanh chóng kiện toàn tổ chức Sở Công Thương,…

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%