Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của 5 đơn vị thuộc Bộ

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Tạp chí Dân chủ và pháp luật. 

Cụ thể, năm 2020, Vụ Thi đua – Khen thưởng tiếp tục tham mưu thể chế hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

Tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua – khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành. 

Văn phòng Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi sát tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao cho Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện; tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện chữ ký số và hồ sơ điện tử trong giải quyết công việc. 

Chú trọng công tác truyền thông đối với các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp đến năm 2025; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý Ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tài sản công. Tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công tác của Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện kiện toàn cán bộ chủ chốt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Văn phòng Bộ. 

Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 303-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2020; phối hợp với các Ban xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, dân vận, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Đảng ủy Bộ. 

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn, như tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 của Công đoàn Bộ; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Bộ năm 2020; phối hợp với các ban Công đoàn xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, công tác nữ công, công tác văn thể năm 2020 của Công đoàn Bộ. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Đoàn Thanh niên Bộ chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt các công tác quản trị nội bộ. 

Năm 2020, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2009; Lập hồ sơ đề nghị đưa Luật sửa đổi, bổ sung Luật LLTP vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Tăng cường công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp, bảo đảm thông tin LLTP được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, chính xác; chất lượng thông tin được kiểm soát chặt chẽ. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP; tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, đặc biệt chú trọng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Trung tâm LLTP Quốc gia. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 giữa Trung tâm LLTP quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP. 

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tiếp tục phát triển Trang thông tin Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử trên cơ sở nội dung, tôn chỉ hoạt động của Tạp chí giấy truyền thống được phát hành hàng tháng. Nội dung của Tạp chí điện tử tập trung vào việc giới thiệu nội dung các bài viết đăng tải trên Tạp chí giấy truyền thống nhằm giới thiệu rộng rãi đến độc giả; tuyên truyền về Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Tư pháp và các sự kiện của Ngành…

Tiếp tục xây dựng Trang thông tin điện tử thành nơi trao đổi các ý tưởng khoa học pháp lý, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc duy trì, phát triển các chuyên mục điện tử bám sát các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước và Ngành Tư pháp.  

Phương Mai
Cùng chuyên mục
Lan toả những gương sáng trong xây dựng và thực thi pháp luật

Lan toả những gương sáng trong xây dựng và thực thi pháp luật

(PLVN) - Chiều 25/10, thực hiện Đề án do Bộ Tư pháp phê duyệt, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức cuộc họp Hội đồng bình chọn Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”. TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình chủ trì cuộc họp.

Đọc thêm

LỜI CẢM ƠN

LỜI CẢM ƠN
Ban tổ chức lễ tang và gia đình cụ Nguyễn Văn Mã xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân Thôn Văn Phú, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Mã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG): Người mang khát vọng nâng tầm Việt Nam

Doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn
(PLVN) - Không chỉ là doanh nhân thành đạt, ít người biết rằng vị doanh nhân được biết đến với danh xưng “Vua hàng hiệu” – còn sở hữu bộ sưu tập gần 400 phần thưởng là Huân chương Lao động, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp và địa phương. Kết quả đó có được từ phương châm “giữ vững chữ Tín và thượng tôn pháp luật” trong kinh doanh cũng như cuộc sống.

Già làng Lê Văn Ru - “Trụ cột” của bản làng

Già làng Lê Văn Ru (giữa) đã góp phần thay đổi cơ bản đời sống của bà con làng Hiệp Hội.
(PLVN) - Ở làng Hiệp Hội (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), già làng Lê Văn Ru (SN 1937, dân tộc Chăm H’roi) là người có nhiều đóng góp trong việc vận động bà con bỏ các tập tục lạc hậu. Đặc biệt, ông còn khuyên người dân không sinh con thứ 3, không rượu bia say xỉn, chấp hành pháp luật của Nhà nước...

Chỉ xét xử trực tuyến những vụ án có tình tiết đơn giản

Thời gian dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động xét xử trực tiếp của Tòa án. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến cho biết chỉ tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự và hành chính có tính chất, tình tiết đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng.

Lực lượng thi hành án dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ giữa đại dịch Covid-19

Lực lượng thi hành án dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ giữa đại dịch Covid-19
(PLVN) -  Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, hoạt động thi hành án phải làm việc theo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp, linh hoạt trong chống dịch và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ.

Tăng cường bảo vệ cán bộ hơn nữa trước những hành vi chống đối thi hành án

Ngô Văn Tân nhận 24 tháng tù vì tội vu khống cán bộ thi hành án.
(PLVN) - Công tác thi hành án dân sự vẫn luôn được coi là một lĩnh vực đặc thù, đặc biệt do liên quan đến quyền lợi của các bên. Vì vậy, phát sinh tình trạng một số người phải thi hành án có hành vi chống đối, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ cán bộ trước những hành vi vi phạm pháp luật.

TIN BUỒN!

TIN BUỒN!
(PLVN) -  Bộ Tư pháp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Họp báo công tác tư pháp Quý III/2021

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Họp báo
(PLVN) -Lần đầu tiên, Bộ Tư pháp sẽ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong cả nước đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa
(PLVN) - Là Trưởng phòng Tư pháp của huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, anh Phạm Đăng Quyên được đánh giá là có cách điều hành linh hoạt, để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực tư pháp, cùng tập thể Phòng đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Tư pháp nói chung và sự phát triển tư pháp địa phương nói riêng.

Hà Nội: Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Xã Đồng Tâm coi trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19, ảnh MH
(PLVN) -Trên cơ sở kết quả chỉ đạo điểm đã đạt được của Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016, giai đoạn 2017 – 2021 Thành phố Hà Nội đã lựa chọn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đạt những kết quả tích cực.