Sửa đổi, bổ sung quy định đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

Sửa đổi, bổ sung quy định đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ.

Bổ sung thêm đơn vị thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe

Thông tư 06/2023/TT-BGTVT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ. Cụ thể, theo Thông tư 06/2023/TT-BGTVT cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cầu gồm: Cục Đường cao tốc Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Nhà đầu tư đối với các dự án PPP và cơ quan, đơn vị khác được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Về thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe, tại Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải quy định rõ: Khu Quản lý đường bộ thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý; Sở Giao thông vận tải thực hiện trên hệ thống quốc lộ được giao quản lý, các hệ thống đường địa phương được giao quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị khác (được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ) thực hiện trên các hệ thống đường địa phương; Nhà đầu tư thực hiện trên các dự án PPP hoặc đường chuyên dùng; và Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.

So với quy định hiện hành, Thông tư 06/2023/TT-BGTVT bổ sung thêm Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe trên tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.

Bên cạnh đó, về thẩm quyền quyết định trị số ghi trên biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, theo Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định đối với cầu trên hệ thống quốc lộ (bao gồm cả dự án PPP), Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền (bao gồm cả dự án PPP).

Về tổ chức thực hiện, Thông tư 06/2023/TT-BGTVT quy định như sau: Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện trên hệ thống quốc lộ. Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trên các tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền.

Đồng thời, khu quản lý đường bộ, Sở GTVT hướng dẫn, kiểm tra công tác lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe trên các hệ thống đường địa phương, đường chuyên dùng trong địa bàn quản lý. Khu Quản lý đường bộ, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm cập nhật các cầu phải hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn, công bố trên Trang tin điện tử của cơ quan và báo cáo ngay về Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật kịp thời và công bố trong phạm vi toàn quốc. Và hàng năm, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam tổng hợp tình hình rà soát, điều chỉnh và công bố tải trọng cầu, đường; báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/3 năm sau.

UBND tỉnh công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường địa phương

Thông tư 06/2023/TT-BGTVT cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2015/TT- BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Cụ thể, về công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật đường ngang Thông tư 06/2023/TT-BGTVT quy định: Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của quốc lộ; cập nhật tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và tình trạng kỹ thuật của đường ngang trong phạm vi cả nước trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc được phân cấp, ủy quyền; đồng thời gửi số liệu về Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam. Cục Đường sắt Việt Nam công bố tình trạng kỹ thuật đường ngang trên mạng lưới đường sắt Việt Nam và gửi số liệu về Cục Đường bộ Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương; đồng thời gửi số liệu về Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam.

So với quy định hiện hành, Bộ GTVT đã bổ sung thêm Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện công bố tải trọng, khổ giới hạn của các tuyến đường cao tốc, và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm công bố tải trọng và khổ giới hạn của đường địa phương thay vì Sở Giao thông vận tải như Thông tư 46/2015/TT- BGTVT quy định.

Bên cạnh đó, về thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành xe, theo Thông tư 06/2023/TT-BGTVT, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ cấp Giấy phép lưu hành xe trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi cả nước. Trường hợp đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình năng lượng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam quyết định.

Thông tư 06/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Đọc thêm

Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình: “Tấm khiên” bảo vệ gia đình

Bộ Tiêu chí đã bao quát được hết các đối tượng cấu thành nên một gia đình hạt nhân hoặc một “đại gia đình” ở quy mô rộng lớn hơn. (Ảnh: Mai Anh Phạm).
(PLVN) - Gia đình là nền tảng của xã hội, nơi mỗi người được nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển nhân cách. Để xây dựng và bảo vệ giá trị thiêng liêng này, Bộ VH,TT&DL đã ban hành "Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình". Đây không chỉ là “kim chỉ nam” cho các hành vi, lối sống mà còn là tấm khiên vững chắc bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Gỡ vướng về định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.