Sở Tư pháp Sơn La quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/6, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị. Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, an ninh quốc gia.

Sở Tư pháp Sơn La quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để cùng các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Sở Tư pháp Sơn La quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La mong muốn qua hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ nhận thức đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể từng vị trí, lĩnh vực công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Quốc Định
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7
(PLVN) -Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid 19 và đảm bảo các biện pháp phòng dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn).

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có bước tiến rõ nét

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình tại phiên họp.
(PLVN) - Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 chiều 21/7, một số ý kiến đại biểu đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2020 đã có những bước tiến khá rõ nét.